Meteen naar de content

Hoe kan ik opzeggen?

Wil je het lidmaatschap van de Woonbond opzeggen? Doe dat dan minstens twee maanden voordat je lidmaatschap afloopt. Wil je een abonnement opzeggen dat niet bij een lidmaatschap hoort? Ná het eerste abonnementsjaar kan dat op elk moment.
Redactie
1 september 2023

Persoonlijk lidmaatschap

Je lidmaatschapsperiode telt 12 maanden, gerekend vanaf de 1e dag van de maand dat je lid werd. Als je de volgende lidmaatschapsperiode géén lid meer wilt zijn, moet je dat minstens twee maanden voordat je huidige lidmaatschap afloopt laten weten. Met het online opzegformulier of met een brief aan de ledenadministratie. Als je een brief stuurt, vermeld dan:

  • Naam en adres
  • Lidnummer (debiteurennummer)
  • Bij voorkeur ook de reden van de opzegging

Lidmaatschap organisatie

Het lidmaatschap van organisaties loopt per kalenderjaar. Dat betekent dat je vóór 1 oktober moet opzeggen als je organisatie het daaropvolgende kalenderjaar geen lid meer wil zijn. Opzeggen kan met het online opzegformulier of per brief. Vermeld bij je opzegging:

  • Je naam en je functie binnen je organisatie
  • Naam en adres van je organisatie
  • Lidnummer van je organisatie
  • Bij voorkeur ook de reden van de opzegging

Abonnement (op tijdschriften/brochures)

Dit gaat over abonnementen die niet bij een lidmaatschapspakket horen. Opzeggen van een abonnement kan met het online opzegformulier of per brief. Als je een brief stuurt, vermeld dan:

  • Welk abonnement je wilt opzeggen
  • Naam en adres van de abonnee
  • Factuuradres, als dit afwijkt van het adres van de abonnee

Waar staat je lidnummer?

Je vindt je lidnummer (ook wel bekend als ‘debiteurennummer’) op het adresetiket van Huurwijzer / Huurpeil en op de contributiefactuur. Als je lid bent is het nummer ook zichtbaar in Mijn Woonbond > Mijn lidmaatschap.