Meteen naar de content

Verenigingsraad – VR

De Verenigingsraad is het hoogste besluitvormende orgaan. Leden van deze raad bepalen beleid en standpunten van de Woonbond.
door Secretariaat Woonbond
1 januari 2023

De leden van de Verenigingsraad (VR) worden gekozen door de Provinciale Vergaderingen (PV) en de Persoonlijke Ledenvergadering (PLV), maar ze kunnen ‘zonder last of ruggespraak’ besluiten nemen. Ze hoeven zich niet op PV of PLV te verantwoorden over hun stemgedrag.

De leden van de Verenigingsraad horen tot de ‘kaderleden’ van de Woonbond. Veel kaderleden hebben nevenfuncties. Zo houden zij goed voeling met wat er speelt in de samenleving. De nevenfuncties hebben een duidelijk maatschappelijk nut.

Leden Verenigingsraad

Contact

Debbie van Amerongen

Verenigingssecretariaat