Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

"​Ik heb een huurwoning die op dit moment wordt gerenoveerd. Ik zit tijdelijk in een andere woning. Ik mag mijn woning niet meer in, omdat het gevaarlijk zou zijn. Op de deur zit een bordje met ‘verboden toegang’. Heb ik nu recht op een verhuiskostenvergoeding omdat ik noodgedwongen het huis uit moet?"
 

verhuisdozen

Antwoord

Zoals je de situatie schetst, lijkt het daar wel op. Je hebt volgens de wet recht op een bijdrage in de verhuiskosten als de (tijdelijke) verhuizing ‘noodzakelijk is in verband met de voorgenomen renovatie’.  Per 1 maart 2023 is deze vergoeding minstens € 7.156. Minder mag je verhuurder niet uitkeren, meer uiteraard wel. Het minimumbedrag gaat jaarlijks een klein beetje omhoog (indexatie).

Discussie over noodzaak verhuizing

In de praktijk ontstaat tussen de verhuurder en de huurder/huurdersorganisatie vaak discussie over de vraag of een verhuizing nodig is. Veel verhuurders zijn geneigd te antwoorden dat de renovatie ‘in bewoonde staat’ kan plaatsvinden. Dan ontlopen ze de genoemde verhuiskostenvergoeding en kunnen ze de huurder een lager bedrag geven of zelfs helemaal geen vergoeding.

Huurders zullen geneigd zijn juist te betogen dat een verhuizing wel noodzakelijk is. Niet alleen vanwege de vergoeding, maar vooral omdat het best lastig is om tijdens de renovatie gewoon in de woning te verblijven. Denk daarbij aan het voor langere tijd niet kunnen gebruiken van de keuken of badkamer door het afsluiten van gas, elektra en water.

Of tijdelijk verhuizen nodig is hangt af van werkzaamheden

In de toelichting op de wet staat niet exact wat de criteria zijn die bepalen of (tijdelijk) verhuizen vanwege de renovatie noodzakelijk is. Er moet een verband bestaan tussen de verhuizing en de renovatie.  Dat betekent dat 'als men de werkzaamheden die voor de renovatie nodig zijn, achterwege zou laten, geen verhuizing nodig zou zijn’, aldus de (toenmalige) minister.

Alleen bij renovatie

De verhuurder is alleen bij renovatie verplicht een vergoeding te geven. Betreffen de werkzaamheden alleen groot onderhoud, dan geldt de minimumvergoeding niet. In de praktijk is vaak sprake van zowel onderhouds- als renovatiewerkzaamheden.

Rechterlijke uitspraak over recht op vergoeding

Een voor huurders(organisaties) interessante uitspraak is bijvoorbeeld die van het Gerechtshof Amsterdam in een zaak van een aantal huurders tegen corporatie Eigen Haard. Daarin lees je hoe rechters (kunnen) oordelen in een geschil over de vraag of de huurders al dan niet voor de wettelijke minimumvergoeding in aanmerking komen. De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl, onder LJ-Nummer BN4093.

 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum23 februari 2023
huurdersorganisatie
verhuiskostenvergoeding

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen