Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

"​Ik heb een huurwoning die op het moment wordt gerenoveerd. Ik zit tijdelijk in een andere woning. Ik mag mijn woning niet meer in omdat het gevaarlijk zou zijn, dus kan ik niet kijken wat er gaande is, alleen onder toezicht. Op de deur zit een bordje met ‘verboden toegang’. Heb ik nu recht op de verhuiskostenvergoeding voor het geval dat je noodgedwongen je huis uit moet?"
 

verhuisdozen

Antwoord

Zoals je de situatie schetst lijkt het daar wel op. In de wet staat dat je recht hebt op een bijdrage van de verhuurder in de verhuiskosten als de (tijdelijke) verhuizing ‘noodzakelijk is in verband met de voorgenomen renovatie’.  Per 1 maart 2021 is deze vergoeding vastgesteld op minstens € 6.334. Minder mag je verhuurder niet uitkeren, meer uiteraard wel. Het minimale bedrag gaat ieder jaar per 1 maart een klein beetje omhoog (indexatie).

Discussie over noodzaak verhuizing

In de praktijk ontstaat tussen de verhuurder en de huurder(sorganisatie) vaak discussie over de vraag of een (tijdelijke) verhuizing nodig is, oftewel of de renovatie wel of niet ‘in bewoonde staat’ kan plaatsvinden. Veel verhuurders zijn geneigd te antwoorden dat dit laatste mogelijk is. Dan ontlopen ze de bovengenoemde minimumvergoeding en kunnen ze de huurder(s) een lager bedrag geven of zelfs helemaal geen vergoeding. Een wettelijk recht op een (minimum)vergoeding bij renovatie of onderhoud in bewoonde staat is er namelijk (nog) niet. Huurders zullen geneigd zijn juist te betogen dat een (tijdelijke) verhuizing wel noodzakelijk is. Niet alleen vanwege de vergoeding, maar vooral omdat van enigszins normaal gebruik van de woning gedurende de renovatie doorgaans geen sprake is. Denk daarbij aan het voor langere tijd niet kunnen gebruiken van de keuken en het sanitair vanwege het afsluiten van gas, elektra en water.

Of tijdelijk verhuizen nodig is hangt af van werkzaamheden

In de toelichting op de wet staat niet (exact) wat de criteria zijn die bepalen of (tijdelijk) verhuizen vanwege de renovatie noodzakelijk is. In principe moeten de werkzaamheden de noodzaak tot verhuizen met zich meebrengen. Er moet een ‘causaal verband’ bestaan tussen de verhuizing en de renovatie ‘in die zin dat, als men de werkzaamheden die voor de renovatie nodig zijn, achterwege zou laten, geen verhuizing nodig zou zijn’, aldus de (toenmalige) minister.

Alleen bij renovatie

De vergoedingsplicht van de verhuurder geldt alleen als sprake is van renovatie. Betreffen de werkzaamheden alleen groot onderhoud, dan geldt de minimumvergoeding niet. In de praktijk is vaak sprake van zowel onderhouds- als renovatiewerkzaamheden.

Rechterlijke uitspraak over recht op vergoeding

Een voor huurders(organisaties) interessante uitspraak is bijvoorbeeld die van het Gerechtshof Amsterdam in een zaak van een aantal huurders tegen corporatie Eigen Haard. Daarin lees je hoe rechters (kunnen) oordelen in een geschil over de vraag of de huurders al dan niet voor de wettelijke minimumvergoeding in aanmerking komen. De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl, onder LJ-Nummer BN4093.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 januari 2021
huurdersorganisatie
verhuiskostenvergoeding

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen