Hoe krijg ik mijn waarborgsom terug?

Half november ben ik verhuisd. Bij het begin van de huur heb ik twee maanden huur als waarborgsom betaald. De eindinspectie was akkoord, waarop ik mijn verhuurder per e-mail heb gevraagd de waarborgsom terug te betalen. Zij heeft hierop niet gereageerd en het bedrag is nog niet gestort. Wat is een redelijke termijn om de waarborgsom terug te krijgen en hoe kan ik mijn verhuurder aanspreken op haar gedrag?

Klokje op eurobiljetten

Antwoord

Als u de woning zonder huurachterstand en in goede staat heeft opgeleverd - en over dat laatste tussen u en uw voormalige verhuurder ook geen discussie meer is - dient u de door u betaalde waarborgsom terug te krijgen.

De wet geeft daarvoor geen termijn aan, maar het is redelijk dat u het bedrag binnen een maand na afloop van de huurovereenkomst terugkrijgt.

Schriftelijk sommeren verhuurder

Geeft uw verhuurder hieraan geen gehoor, dan moet u de verhuurder (nogmaals) schriftelijk sommeren - liefst per aangetekende brief, dan weet u zeker dat de brief aankomt - om het betreffende bedrag uiterlijk binnen bijvoorbeeld twee weken op uw rekeningnummer over te maken. Daar kunt u het ‘dreigement’ aan toevoegen dat u juridische stappen zult nemen als de verhuurder het bedrag na het verstrijken van de gestelde termijn nog niet aan u heeft terugbetaald.

Inschakelen jurist

Blijft de verhuurder ook na deze termijn in gebreke met het terugbetalen van de waarborgsom, dan doet u er goed aan een jurist in te schakelen om de dan helaas noodzakelijke procedure te starten. Het is niet van belang of uw woning gedurende uw huurperiode eventueel van eigenaar is gewisseld. De huidige eigenaar/verhuurder is verplicht u de waarborgsom terug te betalen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 januari 2019
waarborgsom

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen