Hoe werkt een huurbeding?

Ik huur van een particuliere verhuurder. Een vriend vertelde mij dat er wel eens een huurbeding zou kunnen staan in de hypotheekakte die mijn verhuurder met de bank heeft afgesloten. Wat is een huurbeding en wat betekent dat voor mijn positie als huurder?

Gekleurde houten huisjes op huurcontract

Antwoord

In bijna alle hypotheekakten staat de standaardbepaling dat het verboden is om de woning zonder schriftelij­ke toestem­ming van de bank te verhuren of te verpach­ten. Dit heet een huurbe­ding.

Is uw verhuurder een particulier die zijn eigen (koop)woning te huur aanbiedt dan is het handig om erbij stil te staan dat er in de hypotheekakte tussen uw verhuurder en de bank of andere hypotheekverstrekker zo'n beding is opgenomen.

Dit beding valt onder de werking van art 3:264 BW. In dit artikel staan de voorwaarden genoemd waaraan moet zijn voldaan wil de hypotheekverstrekker zich hierop kunnen beroepen.

Als de eigenaar/verhuurder zijn betalingsverplichting aan de (hypotheek)bank niet nakomt en de bank wil de woning om die reden verkopen, kan de bank zich op het huurbeding beroe­pen en bij de rechter ontruiming van de woning vorderen.

De rechter zal zijn toestemming tot ontruiming niet geven als verwacht wordt dat verkoop in verhuur­de staat (dus met huurder en al) voldoen­de opbrengt om de nog openstaande hypotheek­schuld te beta­len. Als u met zo'n verzoekschrift wordt geconfronteerd is het zinvol om na te gaan wat de verkoopwaarde en/of WOZ waarde van vergelijkbare woningen in de nabije omgeving is.

In bepaalde situaties kan de bank zich niet op het huurbe­ding beroepen, bijvoorbeeld als de huurover­eenkomst ouder is dan de hypotheek. Dat zal echter zelden het geval zijn als de eigenaar/verhuurder zelf de eerste bewoner van de woning was en pas op een later tijdstip is gaan verhuren.

Als de rechter toestemming geeft tot ontruiming, veroordeelt hij de huur­der(s) tot ontruiming. Hierbij kan de rechter een ontruimings­termijn van maximaal één jaar vaststellen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum29 november 2014
commerciële verhuur
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen