Hoe werkt opzeggen wegens dringend eigen gebruik?

"Mijn particuliere verhuurder heeft schriftelijk de huur aan mij opgezegd. Hij wil zelf in de woning gaan wonen, omdat hij in een echtscheiding ligt en biedt mij een geldbedrag als tegemoetkoming in de verhuiskosten, maar geen andere vervangende woonruimte. Ik wil hier niet mee akkoord gaan, omdat ik niet over andere woonruimte beschik. Kan ik een beroep doen huurbescherming?"

Vergrootglas met tekst huuropzegging

Antwoord

U kunt altijd een beroep doen op huurbescherming. Huurbescherming betekent dat de verhuurder de rechter zal moeten inschakelen als u niet instemt met de opzegging. De opzeggingsgrond die hier gebruikt wordt is 'dringend eigen gebruik'. Dat wil zeggen dat de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor een bepaald doel dat specifiek zijn belang dient en de huurder daarvoor de woning moet verlaten. In dit geval is dat het gegeven dat de verhuurder zelf de woning wil betrekken, vanwege een echtscheiding.

Om de huurovereenkomst te laten beëindigen door de rechter op grond van dringend eigen gebruik moet er aan drie voorwaarden zijn voldaan, namelijk het gebruik moet ‘dringend’ en ‘eigen’ zijn, de huurder moet andere, passende woonruimte kunnen krijgen en de belangen van de verhuurder moeten zwaarder wegen dan die van de huurder(s) en eventuele onderhuurder(s).

Betreffende de tweede voorwaarde geldt dat de verhuurder verplicht is om de huurder passende andere woonruimte aan te bieden of aan te tonen dat er passende andere woonruimte beschikbaar is. Deze woonruimte hoeft niet precies hetzelfde te zijn en ook niet even duur, maar moet wel passend zijn. Of dat zo is hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de huurder (bijvoorbeeld diens inkomen, de grootte van het huishouden en zijn gezondheid) en van de bijzondere omstandigheden van het geval.

De huurder moet wel meewerken als de verhuurder vervangende woonruimte probeert te vinden, bijvoorbeeld door zich als woningzoekende in te schrijven en te reageren op het beschikbare aanbod. Of de huurder in de vervangende woonruimte eventueel recht heeft op huurtoeslag speelt geen rol bij de beoordeling of de woonruimte passend is.

Alleen als aan alle drie deze voorwaarden is voldaan en de verhuurder minimaal drie jaar eigenaar is van de woning, zal hij met succes een beroep kunnen doen op de opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik'.

Tenslotte kan de huurder in deze juridische procedure verzoeken om een verhuiskostenvergoeding en de rechter kan de verhuurder verplichten om de huurder een tegemoetkoming in de verhuis en herinrichtingskosten te voldoen. Dit is een element dat een rol kan spelen in de belangenafweging van de rechter. In de praktijk wordt een dergelijke tegemoetkoming door de rechter veelal toegekend.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen