Ik heb schimmel in huis. Wat nu?

Het water loopt langs de kozijnen naar binnen en veroorzaakt schimmel in huis. Wat nu?

Man verwijdert zwarte schimmel van muur met een borstel
Man verwijdert zwarte schimmel in huis met een borstel.

Antwoord

Ongeveer 1,5 miljoen woningen in Nederland kampt met schimmel- en vochtproblemen, (volgens het WoonOnderzoek 2018 van het ministerie van BZK ). Dat is oncomfortabel, maar wonen in een vochtig huis kan ook leiden tot gezondheidsklachten. Daarom is het van groot belang om er wat aan te doen.

Wat kun je zelf doen om vocht- en schimmelproblemen te beperken?

Je kunt vochtophoping in de woning beperken door:

  • bij het koken altijd de afzuigkap aan te zetten
  • de ventilator aan te zetten of op een hogere ventilatiestand tijdens het douchen
  • de douche te drogen na gebruik
  • de was bij voorkeur buiten te laten drogen of in een ruimte met goede ventilatie
  • tijdens het koken, douchen of was drogen voorkomen dat vocht zich door de woning verspreidt
  • de woning continue voldoende te ventileren

De oorzaak van vocht- en schimmel kan variëren. Zoek eerst uit wat de oorzaak is. Als het niets met je woongedrag te maken heeft, kun je ermee beginnen de verhuurder aan te schrijven met een verzoek om tot herstel van de gebreken over te gaan.

Huurcommissie, kantonrechter, gemeente of GGD inschakelen

Reageert je verhuurder niet op je brief, dan kun je een aantal stappen ondernemen, afhankelijk van of je een sociale woning of een vrije sector woning huurt.

Huurders van sociale woningen

Huurders van sociale huurwoningen (dus met een zogenaamde gereguleerde huurprijs) van woningcorporaties óf particuliere verhuurders, kunnen zich in het geval van schimmel- en vochtproblemen wenden tot de Huurcommissie. Dat kan zes weken nadat je het herstelverzoek schriftelijk hebt gedaan bij je verhuurder, en binnen zes maanden nadat je dit verzoek hebt gedaan. Je kunt de Huurcommissie om een beoordeling van de gebreken vragen. Als de Huurcommissie meent dat er sprake is van een ernstig gebrek, kan zij de huurprijs verlagen tot aan het moment dat de verhuurder de gebreken afdoende heeft hersteld. Huurders kaarten regelmatig klachten over schimmel- en vochtproblemen aan bij de Huurcommissie en over het algemeen honoreert de Huurcommissie deze klachten.

Als huurder van een woningcorporatie kun je je trouwens ook wenden tot de klachtencommissie van je verhuurder als je ontevreden bent over de wijze waarop er op je onderhoudsklacht is gereageerd.

Vrije sector huurders

Alle huurders, dus ook die in de vrije sector (met een niet-gereguleerde huurprijs in een woning van een corporatie of een particuliere verhuurder), kunnen zich met schimmel- en vochtproblemen in hun huis wenden tot de kantonrechter en/of de gemeente en/of de GGD. Bij de kantonrechter kun je niet alleen een lagere huurprijs vorderen, maar ook een verplichting voor de verhuurder om de problemen op te heffen. Een huurder kan zich ook tot de kantonrechter wenden om zelf gemachtigd te worden om de problemen aan te pakken en om de (redelijke) kosten daarvan te verhalen op de verhuurder.

De gemeente inschakelen

De gemeente heeft met name een rol als de schimmel- en vochtproblemen worden veroorzaakt doordat de woning niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Als een huurder geen gehoor vindt bij de verhuurder, dan kan zij of hij een beroep doen op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Die kan een analyse maken van de problemen. Burgemeester en Wethouders kunnen vervolgens op grond van de Woningwet de verhuurder een brief sturen (de 'gemeentelijke aanschrijving') waarin ze hem oproepen de woning te repareren. Als de verhuurder hieraan geen gehoor geeft, kan de gemeente de gebreken laten repareren. De kosten zijn dan voor de verhuurder.

Gezondheidsklachten door vocht

Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat vocht in woningen al aanwezige luchtwegaandoeningen zoals astma bij mensen niet alleen kan verergeren, maar ook direct kan veroorzaken. Dat constateerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2009. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en huisartsen erkennen dit dan ook. Als je gezondheidsklachten hebt die vermoedelijke worden verergerd of veroorzaakt door vocht en schimmel in huis, kun je de GGD inschakelen.

Wie constateert wat de oorzaak is van schimmel- en vochtproblemen?

Een eigenaar van een woning is er primair zelf verantwoordelijk voor dat de woning voldoet aan de bouwvoorschriften. Ook is hij verplicht om de woning in goede staat te houden. Van een verhuurder mag dan ook verwacht worden dat hij met enige regelmaat de woning inspecteert. Als de verhuurder deze verplichtingen niet nakomt, is de vraag wie constateert wat de oorzaak is van schimmel- en vochtproblemen, met name afhankelijk van welke instantie de huurder inschakelt. Het kan dus iemand van de Huurcommissie zijn, of van de gemeente, of iemand die opdracht krijgt van een kantonrechter om te bepalen wat de oorzaak is van de problemen.

Schadevergoedingen

Als een huurder schade lijdt vanwege gezondheidsproblemen of bijvoorbeeld schade aan de inboedel, kan de huurder een schadevergoeding ter beoordeling voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter zal dan beoordelen of en welke schadevergoeding aan de orde is.

Brochures

Veel tips en informatie over vocht en ventilatie vind je in de brochure Comfortabel en gezond wonen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum24 augustus 2019
binnenmilieu
gebreken
onderhoud

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen