Kan de aanstelling van de huismeester zomaar veranderen?

Wij hebben als bewonersraad een vraag over de huismeesters. Sinds 35 jaar is er in de flats een huismeester die 40 uur in dienst is. Nu is er bij een complex een huismeester overleden en is er voor hem een vervanger voor 20 uur aangenomen. Deze woont ook niet in de directe omgeving. Kan de corporatie dit zomaar doen?  Het is na al die jaren toch een verworven recht?

Huismeester

Antwoord

De corporatie heeft u blijkbaar niet geïnformeerd over de gewijzigde aanstelling van de huismeester van het betreffende complex. Mogelijk weet de in dat complex actieve bewonerscommissie, voor zover aanwezig, er meer van. Die hoort over een dergelijke wijziging natuurlijk te worden geïnformeerd. Zo niet, dan doet u er als bewonersraad goed aan de corporatie om opheldering te vragen over het hoe en waarom.

Overeengekomen service

De huismeester is een tussen huurder en verhuurder overeengekomen dienstverlening, waarvoor via de servicekosten wordt betaald. Dit betekent dat de verhuurder die niet zomaar op eigen houtje kan wijzigen. Daarvoor is instemming van de huurders nodig. Het gaat niet om een verworven recht, maar om overeengekomen service. Als de huismeestertaken eenzijdig door de verhuurder zijn gewijzigd kunnen de huurders, de eventuele bewonerscommissie en de bewonersraad de verhuurder ter verantwoording roepen en, afhankelijk van de antwoorden, tot verdere stappen besluiten. Waar de huismeester woont doet in principe niet terzake, tenzij bijvoorbeeld zou blijken dat daarmee hoge reiskosten zijn gemoeid, die aan de huurders worden doorberekend.

Is takenpakket gewijzigd?

Eerst moet worden uitgezocht of sprake is van verandering van de taken van de huismeester, en zo ja, in welke opzichten. Het gehalveerde aantal uren lijkt te wijzen op een gewijzigd takenpakket. Is dat niet zo, dan doet de nieuwe huismeester alles blijkbaar twee maal zo snel als de vorige. Vraag hierover opheldering bij de corporatie. Als de huismeester minder uren maakt, heeft dat logischerwijs gevolgen voor de hoogte van de servicekosten. Is er volgens de huurders sprake van onredelijke hoge servicekosten, dan kunnen ze die door de Huurcommissie laten toetsen.

Werkzaamheden voor verhuurder niet doorberekenen

Werkzaamheden die de huismeester verricht voor de verhuurder mogen niet aan de huurders worden doorberekend. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van binnendeuren in de woning als onderdeel van groot-onderhoud, herstelwerk in gemeenschappelijke ruimten, bezichtigen van lege woningen met aspirant-huurders, het maken van een opnamestaat bij verhuizing, enzovoorts.

Werkzaamheden voor huurders wel

Verricht de huismeester ook activiteiten voor de huurders, dan mogen de kosten daarvan wel via de servicekosten worden doorberekend. Het moet daarbij wel gaan om activiteiten waarvan is afgesproken dat de huismeester die voor de huurders uitvoert en die dus onderdeel zijn van zijn takenpakket. Voorbeelden zijn het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, ijs- en sneeuwvrij houden van trappen en toegangen, buiten zetten van vuilcontainers en allerlei kleine diensten 'die een goede bewoning voor de bewoners bevorderen'.

Taakomschrijving nodig

Voor de juiste verdeling van de kosten is het noodzakelijk dat de verhuurder en de huurders - bijvoorbeeld via een huurdersorganisatie of bewonerscommissie - een taakomschrijving voor de huismeester overeenkomen, inclusief een tijdsbesteding (in uren) aan verhuurders- en huurderstaken. In veel gevallen ontbreekt helaas een taakomschrijving, laat staan dat de huismeester 'uren schrijft'. In dat geval is het onduidelijk welke taken de huismeester verricht voor de huurders en welke voor de verhuurder.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 juli 2019
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen