Kan ik uit huis worden gezet als ik iemand laat inwonen?

"De verhuurder beschuldigt mij van fraude. In het verleden heeft een vriend bij mij in huis gewoond. Hij had zich op mijn adres ingeschreven bij de gemeente en dit ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Hij betaalde mij geen huur. Kan de verhuurder mij om deze reden uit mijn huis zetten?"

Jong stel

Antwoord

Nee. Je bent huurder van de woning en het is aan jou om te bepalen wie met jouw toestemming samen met jou in jouw huis mag wonen. Je bent bevoegd om zolang je wilt iemand (samen met jou) onder jouw dak te laten verblijven. Met wie en hoe lang je samenwoont betreft jouw persoonlijke leven en daar heeft de verhuurder niets mee te maken.

Uiteraard mag de situatie niet leiden tot overlast voor omwonenden of tot overbewoning van het huis. Van dat laatste zou misschien sprake kunnen zijn als het gaat om meerdere medebewoners in een kleine woning. Met één bewoner extra zal dat zeer zelden het geval zijn.

Samenwoonverbod onzin

Helaas zien juristen van de Woonbond dat er nog altijd verhuurders zijn die in de huurovereenkomst een samenwoonverbod opnemen. Recent benadrukte een kantonrechter in niet mis te verstane bewoordingen dat een dergelijke bepaling niet door de beugel kan. Het is onder andere in strijd met artikel 8 aangaande de eerbiediging van het familie- en gezinsleven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Gedeeltelijke onderhuur

Let op! Als jouw medebewoner huur aan jou betaalt voor het gebruik van één of meer kamers, is er sprake van onderhuur van een deel van de woning. In de meeste huurovereenkomsten staat dat onderverhuur van een deel van de woning is verboden. Zo'n bepaling mag de verhuurder in de overeenkomst opnemen. Staat er geen verbod op gedeeltelijke verhuur in het huurcontract, dan mag je dus wel als hospita of hospes fungeren. Onderverhuur van de héle zelfstandige woonruimte is bijna altijd wettelijk verboden, tenzij de verhuurder daarmee akkoord is gegaan.

Niet op straat

De verhuurder kan het in het huurcontract opgenomen verbod op gedeeltelijke onderhuur aangrijpen om je van wanprestatie te betichten. Dan kan de rechter eventueel om ontbinding van de huurovereenkomst worden gevraagd. Jurisprudentie wijst uit dat rechters deze overtreding van het huurcontract meestal niet erg genoeg vinden om de huurder op straat te zetten. Onderverhuur van de héle zelfstandige woonruimte is overigens doorgaans wel een reële reden de onderhuurder uit de woning te zetten.

 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum22 februari 2023
huurcontract
huuropzegging
onderhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen