Kan ik in de woning van mijn vader blijven wonen?

"​Ik woon in al ruim vijftig jaar bij mijn vader. Het huurcontract staat alleen op zijn naam. Gezien zijn leeftijd, 88 jaar, is verhuizing naar een verzorgingshuis aanstaande. Ik wil graag in het huis blijven wonen. Kan ik medehuurder worden, zodat deze wens wordt vervuld? Mijn inkomen is hoger dan de nieuwe grens voor sociale huurwoningen."
 

oudere man met zoon

Antwoord

Medehuurder worden is zeker mogelijk. Gezien de beschrijving van de situatie woont u duurzaam en gemeenschappelijk in het huis dat door uw vader wordt gehuurd.

Verzoek om medehuurderschap

Omdat u nog niet door de verhuurder als medehuurder bent erkend, moet u, namens u en uw vader, een schriftelijk verzoek aan de woningcorporatie doen om u als medehuurder van de woning te erkennen. De verhuurder heeft vervolgens drie maanden de tijd om op uw schriftelijke verzoek tot het medehuurderschap te reageren. Gaat de corporatie akkoord, dan bent u medehuurder van de woning en daarmee – net als uw vader – hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Medehuurderschap desnoods af te dwingen

Gaat de verhuurder niet akkoord, dan kunt u het medehuurderschap zo nodig via de rechter afdwingen. Deze beoordeelt of inderdaad sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding – die al minstens twee jaar moet bestaan – en of u in staat bent de huur te betalen. Wordt aan beide voorwaarden voldaan, dan zal de rechter u het medehuurderschap toekennen, ook al is de woningcorporatie het daar niet mee eens. Dat uw inkomen hoger is dan voor een sociale huurwoning tegenwoordig is toegestaan, speelt voor de toekenning van het medehuurderschap geen rol.

Huisvestingsvergunning

Uw inkomen kan bij eventuele voortzetting van de huur van belang zijn, als voor de huur van de woning een huisvestingsvergunning vereist is. Naar de criteria om voor een huisvestingsvergunning in aanmerking te komen kunt u informeren bij de gemeente. U kunt de huur alleen voorzetten als u de vereiste vergunning overlegt of kunt aantonen dat u die zult krijgen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
medehuur
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen