Kan mijn partner in het huis blijven wonen?

Met mijn partner woon ik bijna tien jaar op dit adres. Mocht ik eerder komen te overlijden, kan zij er dan blijven wonen?

Vraag

Antwoord

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, zet de achterblijvende partner de huur na overlijden van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van rechtswege voort. Wel moet de echtgeno(o)t(e) of partner – als die niet op het huurcontract staat - die voortzetting schriftelijk melden bij de verhuurder. Dat hoeft niet direct na het overlijden, maar u dient dit wel op afzienbare termijn te doen.

Medehuurder

Ook als u geen echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner bent, maar wel een (door de verhuurder) erkende medehuurder, zet u de huur na overlijden van de huurder voort en moet u die voortzetting van de huur schriftelijk aan de verhuurder melden. Daarnaast moet de medehuurder aantonen dat hij of zij voor een huisvestingsvergunning in aanmerking komt als de gemeente die voor de woning verplicht heeft gesteld.

Geen medehuurder

Er is ook wettelijke bescherming voor de achterblijvende bewoner die geen echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of erkende medehuurder is. De samenwoner zet de huurovereenkomst in elk geval zes maanden na het overlijden van de huurder voort. Alleen binnen die termijn kan de samenwoner de kantonrechter verzoeken om in de woning te mogen blijven. De rechter wijst het verzoek toe als de samenwoner kan aantonen dat er sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding, als hij of zij de huur kan betalen en als de achterblijvende samenwoner in aanmerking komt voor een eventueel vereiste huisvestingsvergunning.

Contractuele medehuur

Als beide huurders op het contract staan is sprake van contractuele samenhuur. Als één van de contractuele samenhuurders overlijdt, is en blijft de achterblijvende partner huurder van de woning.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
huurcontract
medehuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen