Er komt geen afrekening servicekosten. Wat nu?

Nadat wij een aantal jaren wel een afrekening van de servicekosten hebben ontvangen, is dat nu alweer enkele jaren niet meer het geval. Wel wordt jaarlijks bij de huurverhoging aangegeven wat de nieuwe, hogere servicekosten worden. Het gaat niet om dramatische bedragen, maar toch. Zeker als er geen afrekening komt. Wat kunnen we doen?

Stapel papier met groot slot ervoor

Antwoord

Zolang er geen afrekening van de servicekosten is verstrekt, heb je het recht om een verhoging van het voorschot te weigeren. Je kunt dan dus het ‘oude’ voorschot blijven betalen.

Verstrekt de verhuurder wel (een) afrekening(en), dan is het allereerst van belang de in rekening gebrachte kosten goed te controleren. Biedt de afrekening daarvoor onvoldoende aanknopingspunten, dan kun je de verhuurder opheldering vragen, bijvoorbeeld over de gehanteerde verdeelsleutel over de woningen. Daarnaast kun je op basis op artikel 7: 259 lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW) inzage vragen in alle rekeningen, contracten en andere documenten die aan de afrekening ten grondslag liggen.

Krijg je geen inzage in de onderliggende stukken of ben je het daarna oneens met de in rekening gebrachte kosten, dan kun je de Huurcommissie vragen uitspraak te doen over de servicekostenposten waarmee je het niet eens bent. Je kunt dat nog doen tot twee jaar nadat je de afrekening over het betreffende jaar had moeten ontvangen.

Een voorbeeld: de afrekening van 2020 had je uiterlijk op 30 juni 2021 moeten ontvangen, waarna je die in geval van een geschil nog tot en met 30 juni 2023 ter beoordeling aan de Huurcommissie kunt voorleggen.

Voor de afrekening van 2019 en eerder kun je dus niet meer bij de Huurcommissie terecht. De afrekening daarvan had je namelijk uiterlijk op 30 juni 2020 moeten ontvangen, waarna je nog tot en met 30 juni 2022 de Huurcommissie had kunnen inschakelen. Vanaf 1 juli 2022 was dat dus niet meer mogelijk. Je kunt eventueel in 2019 te veel betaalde servicekosten dan niet meer van de verhuurder terugvorderen. En de verhuurder kan vanaf die datum geen bijbetaling meer verlangen van in 2019 door de huurders te weinig betaalde servicekosten.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 juli 2022
servicekosten

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen