Er komt geen afrekening servicekosten. Wat nu?

Nadat wij een aantal jaren wel een afrekening van de servicekosten hebben ontvangen, is dat nu alweer enkele jaren niet meer het geval. Wel wordt jaarlijks bij de huurverhoging aangegeven wat de nieuwe, hogere servicekosten worden. Het gaat niet om dramatische bedragen, maar toch. Zeker als er geen afrekening komt. Wat kunnen we doen?

Stapel papier met groot slot ervoor

Antwoord

Zolang er geen afrekening van de servicekosten is verstrekt, heeft u het recht om een verhoging van het voorschot te weigeren. U kunt dan dus het ‘oude’ voorschot blijven betalen.

Verstrekt de verhuurder wel (een) afrekening(en), dan is het allereerst van belang de in rekening gebrachte kosten goed te controleren. Biedt de afrekening daarvoor onvoldoende aanknopingspunten, dan kunt u de verhuurder opheldering vragen, bijvoorbeeld over de gehanteerde verdeelsleutel over de woningen. Daarnaast kunt u op basis op artikel 7: 259 lid 4 Burgerlijk Wetboek (BW) inzage vragen in alle rekeningen, contracten en andere documenten die aan de afrekening ten grondslag liggen.

Krijgt u geen inzage in de onderliggende stukken of bent u het daarna oneens met de in rekening gebrachte kosten, dan kunt u de Huurcommissie vragen uitspraak te doen over de servicekostenposten waarmee u het niet eens bent. U kunt dat nog doen tot twee jaar nadat u de afrekening over het betreffende jaar had moeten ontvangen. Een voorbeeld: de afrekening van 2017 had u uiterlijk op 30 juni 2018 moeten ontvangen, waarna u die in geval van een geschil nog tot en met 30 juni 2020 ter beoordeling aan de Huurcommissie kunt voorleggen.

Voor de afrekening van 2016 en eerder kunt u dus niet meer bij de Huurcommissie terecht. De afrekening daarvan had u namelijk uiterlijk op 30 juni 2017 moeten ontvangen, waarna u nog tot en met 30 juni 2019 de Huurcommissie had kunnen inschakelen. Vanaf 1 juli 2019 was dat dus niet meer mogelijk. U kunt eventueel in 2016 te veel betaalde servicekosten dan niet meer van de verhuurder terugvorderen. En de verhuurder kan vanaf die datum geen bijbetaling meer verlangen van in 2016 door de huurders te weinig betaalde servicekosten.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 juli 2019
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen