Kunnen er schoonmaakkosten worden ingevoerd?

De huurders in ons complex hebben van de corporatie allemaal een brief met een antwoordstrookje gehad over het invoeren van een schoonmaakbedrijf voor de gemeenschappelijke ruimten voor bijna vijf euro per maand. Er staat in dat deze service er komt als minstens 70% van de huurders akkoord gaat? Klopt dat? Moet ik reageren? En zitten we er dan voortaan aan vast?

Schoonmaakspullen

Antwoord

De verhuurder mag aan de huurders altijd een voorstel doen om een bepaalde service of dienst in te voeren die tot dan toe nog niet overeen is gekomen en waarvoor de huurders ook (nog) geen servicekosten betalen.

Schriftelijk voorstel

Dit voorstel tot uitbreiding van het servicepakket met een bepaalde dienst moet de verhuurder inderdaad schriftelijk aan iedere huurder doen, inclusief het erbij behorende kostenplaatje voor de huurder. De wet zegt dat het voorstel van de verhuurder redelijk is als minstens 70% van de huurders daarmee akkoord gaat. Volgens de wet is dat een dermate grote meerderheid dat het redelijk is om van de (in aantal veel geringere) tegen- of niet-stemmers te verlangen dat ze toch aan de nieuwe servicekostenpost worden gebonden. Is er geen meerderheid van minstens 70%, dan komt de nieuwe service er (vooralsnog) niet.

Nieuwe servicekosten

Meestal worden de servicekosten(posten) overeengekomen aan het begin van de huur, met het ondertekenen van het huurcontract waarin de servicekosten ook worden genoemd. Het is echter mogelijk tijdens de huur nieuwe ‘leveringen of diensten’ met de verhuurder overeen te komen, aan te passen of, bijvoorbeeld als iets overbodig is geworden, te schrappen.

Reageren niet verplicht

Iedere huurder heeft het recht om voor zichzelf af te wegen of hij of zij prijs stelt op de aangeboden service en de daarvoor maandelijks te betalen vergoeding. Het terugsturen van het antwoordstrookje met een ‘ja’ of ‘nee’ is niet verplicht. Het percentage ja-stemmers moet worden afgezet tegen het totaal aantal (verhuurde) woningen dat bij de aangeboden service betrokken is. Koopwoningen en leegstaande huizen tellen niet mee.

70% huurders akkoord? Nog acht weken om bezwaar te maken

Als de verhuurder stelt dat minstens 70% van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, moet de verhuurder dit schriftelijk aan iedere huurder melden. De huurder kan bij twijfel aan de juistheid van de mededeling bij de verhuurder natuurlijk om bewijs vragen. Vanaf de datum van de brief waarin de verhuurder meldt dat minstens 70% van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, hebben de huurders die toch bezwaar maken tegen de invoering maximaal acht weken de tijd om de rechter te vragen het voorstel op (on)redelijkheid te beoordelen. Doen ze dat niet binnen deze termijn, dan zijn ze aan de nieuwe service en het bijbehorende voorschotbedrag gebonden.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen