Door lekkage is er schade. Moet de verhuurder die vergoeden?

Mijn dochter huurt een kamer in een pand van een tandartspraktijk, die ook de verhuurder is. Eind vorig jaar was er lekkage en heeft ze dit gemeld bij de verhuurder. In de winter werd de lekkage erger, maar wilde de huisbaas nog niets doen. Het zou eerst beter weer moeten worden. Inmiddels is er waterschade aan laminaat en behang, een bureau en een laptop. Wat nu?

Waterschade

Antwoord

De lekkage is een gebrek aan het gehuurde, dat de verhuurder dient te verhelpen. Uw dochter heeft dit direct schriftelijk gemeld, maar tot op heden is er nog niets aan gedaan. Het gevolg is schade aan de vloerbedekking en het behang, net als aan een bureau en een laptop.

Verhuurder verantwoordelijk

U kunt deze schade op de verhuurder verhalen, omdat het ontstaan ervan aan hem kan worden toegerekend. Hij heeft de lekkage, die hem al bijna een jaar geleden schriftelijk is gemeld, namelijk nog steeds niet hersteld. Het weer is hiervoor geen excuus, omdat dit het noodzakelijke herstel echt niet de hele winter onmogelijk heeft gemaakt.

Inboedelverzekering dekt dit vaak niet

Vaak worden huurders door de verhuurder verwezen naar hun inboedelverzekeraar, maar dat is niet terecht. De verzekeraar kan – afhankelijk van de polis –besluiten niet tot schadevergoeding over te gaan, omdat hij vindt dat de verhuurder schadeplichtig is.

Schade gevolg van nalatigheid

Als door een gebrek schade ontstaat aan de inrichting van de woning of de spullen in huis kunt u van de verhuurder schadevergoeding verlangen als duidelijk is dat die schade het gevolg is van zijn nalatigheid, omdat hij wel van het gebrek op de hoogte was maar dit niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen. In dat geval schiet de verhuurder tekort in zijn wettelijke plicht om gemelde gebreken te verhelpen.

Onverwachte schade ander verhaal

Als zich plotseling een (onverwacht) gebrek voordoet dat tot schade in of aan huis leidt – bijvoorbeeld  als door storm een raam sneuvelt en de binnenkomende regen schade veroorzaakt – is dat de verhuurder niet vanzelfsprekend toe te rekenen en is hij niet per definitie schadeplichtig. Dat kan weer anders zijn als het raam al gebrekkig was en de verhuurder dat wist, omdat u hem dat ook al eerder schriftelijk had gemeld.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
gebreken
kamerhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen