Mag de Belastingdienst mijn inkomensgegevens delen?

Ik kreeg bericht van de Belastingdienst dat ze mijn inkomensgegevens hebben gedeeld met mijn verhuurder. Mag dat zo maar? Kan ik hier iets tegen doen?

Antwoord

De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders verstrekken aan verhuurders in verband met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit mag niet in alle gevallen. 

Alleen gereguleerde verhuur

Verhuurders mogen alleen inkomensindicaties opvragen voor adressen waar verhuurd wordt tegen een gereguleerde huurprijs (sociale huurwoningen). Van geliberaliseerde (vrije sector) huurwoningen, mogen zij géén inkomensindicaties opvragen. Dat dit niet mag, wil helaas niet zeggen dat alle verhuurders deze regels naleven. De Belastingdienst weet niet op welke adressen geliberaliseerd verhuurd wordt en kan dus ook niet controleren of het terecht is dat een verhuurder inkomensindicaties opvraagt. Daarom neemt de Belastingdienst maatregelen als verhuurders herhaald in de fout gaan. De Belastingdienst kan dan besluiten om deze verhuurder niet langer toegang tot de inkomensgegevens te geven.

Alleen indicaties, geen exacte gegevens

De Belastingdienst mag verhuurders alleen laten weten tot welke inkomenscategorie de bewoners van een opgevraagd adres horen: lager of hoger dan €43.574,- Exacte inkomensgegevens - of namen van de betrokken huurders - worden niet verstrekt.

Ten onrechte verstrekt

Sinds 2014 verstuurt de Belastingdienst een brief aan de huurder als de inkomensgegevens worden opgevraagd door de verhuurder. Huurders van wie ten onrechte gegevens zijn verstrekt, komen dit hierdoor te weten en kunnen ingrijpen. Het gaat om huurders in geliberaliseerde huurwoningen en in onzelfstandige huurwoningen (kamers, woonwagens en standplaatsen). In beide gevallen mogen de verhuurders géén inkomensindicaties opvragen en mag de Belastingdienst die niet verstrekken.

Wanneer huurt u ‘geliberaliseerd’?

Uw woning is geliberaliseerd als het huurcontract van uw woning is ingegaan op of ná 1 juli 1994 en er een huurprijs werd afgesproken bóven de liberalisatiegrens die op dat moment gold. Deze grens ligt nu op € 737,14. Ook (nieuwbouw)woningen die tussen 1 juli 1989 en 1 juli 1994 voor de eerste keer werden verhuurd met een hogere huur dan de toen geldende liberalisatiegrens (op het moment dat de huurovereenkomst inging), zijn geliberaliseerde huurwoningen. Zeker weten of u geliberaliseerd huurt? Doe onze online check.

Wat kunt u doen?

Als uw inkomensindicatie ten onrechte is verstrekt, adviseert de Woonbond u een schriftelijk bezwaar in te dienen bij uw verhuurder en ook een melding te doen bij de Belastingdienst. U kunt uw melding sturen naar: Klachtenbureau, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn.

Rechtszaak Woonbond

De Woonbond is van mening dat het verstrekken van inkomensindicaties onrechtmatig is. Daarom heeft de Woonbond een rechtszaak gevoerd. Helaas heeft de Woonbond deze rechtszaak verloren. Daarna is de Woonbond in hoger beroep gegaan. In dat hoger beroep is nog geen uitspraak gedaan.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 april 2019
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen