Mag ik een tussenmuur slopen?

Mijn woning heeft twee naast elkaar gelegen slaapkamers die piepklein zijn.  Om de verst gelegen slaapkamer te bereiken moet ik eerst door het kleinere slaapkamertje heen. Ik vind dit erg onhandig. Mag ik de tussenmuur slopen om van deze twee kleine slaapkamers een grotere te maken. Het tussenmuurtje is erg dun, en waarschijnlijk makkelijk te verwijderen.

Muur doorbreken

Antwoord

Sinds 1 augustus 2003 heeft de huurder een ruimer wettelijk recht om zelf veranderingen in de woning aan te brengen (artikel 215 boek 7 Burgerlijk Wetboek). U mag zonder toestemming van de verhuurder veranderingen in de woning aanbrengen die de verhuurder ‘zonder noemenswaardige kosten’ ongedaan kan maken. Helaas geeft de wet geen houvast over wat ‘noemenswaardige kosten’ zijn. Voor veranderingen aan de buitenkant van de woning, ook al zijn die zonder noemenswaardige kosten te verwijderen (bijvoorbeeld een schotelantenne) heeft de huurder altijd schriftelijke toestemming nodig.

Voor veranderingen die de verhuurder niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kan maken, zoals het verwijderen van een tussenmuur, heeft u schriftelijke toestemming van uw verhuurder nodig. Als de voorgestelde verandering de verhuurbaarheid niet schaadt en geen waardedaling van de woning tot gevolg heeft, moet de verhuurder binnen acht weken na het verzoek van de huurder toestemming verlenen. Weigert de verhuurder, dan kan de huurder aan de rechter een machtiging vragen om de verandering toch te mogen aanbrengen. De rechter wijst die vordering in elk geval toe als de verhuurder toestemming had moeten geven (dus als de verandering de verhuurbaarheid niet schaadt en geen waardedaling van de woning tot gevolg heeft).

Verder geeft de rechter alleen een machtiging als de verandering nodig is voor een doelmatig gebruik van de woning. Alleen als de verhuurder ‘zwaarwichtige belangen’ tegen een dergelijke verandering kan inbrengen, zal de rechter geen machtiging geven. Aan het verlenen van de machtiging kan de rechter wel voorwaarden stellen.

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking getreden, sindsdien geldt dat een verhuurder aanpassingen aan de woning op grond van de WMO zal moeten dulden  (denk bijvoorbeeld aan trapliften, verhoogde toiletten, maar ook een aanbouw).

Op grond van het huurrecht heeft de huurder toestemming nodig van de verhuurder voor veranderingen aan de woning die niet zonder noemenswaardige kosten kunnen worden verwijderd. Een verhuurder/eigenaar kan een WMO-aanpassing echter niet blokkeren door de toestemming te weigeren.

Ook de verhuurder kan aan de toestemming voorwaarden verbinden. Bijvoorbeeld over de te gebruiken materialen en (bouw)technische voorschriften, maar ook dat de huurder verantwoordelijk wordt voor het volledige onderhoud van de verandering. Als u geen toestemming vraagt loopt u het risico dat u de zelf aangebrachte voorziening weer moet verwijderen zodra u de woning verlaat. Bent u het niet eens met de voorwaarden die uw verhuurder aan zijn toestemming verbindt, dan doet u er goed aan hierover juridisch advies in te winnen en zo nodig aan de rechter een uitspraak te vragen over de redelijkheid van de voorwaarden voor toestemming.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
zelf aangebrachte veranderingen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen