Mag verhuurder waarborgsom vragen?

Mijn verhuurder wil dat ik voor mijn nieuwe woning een waarborgsom betalen. Mag dat nog wel?

Sleutelhanger met huisje

Antwoord

Ja, dat mag. Juridisch is hier geen bezwaar tegen. Wel is het zo dat de waarborgsom niet onredelijk hoog mag zijn. Helaas is de hoogte van de waarborgsom wettelijk niet geregeld. Eén tot tweemaal de maandhuur wordt door de meeste rechters als norm aangehouden. Een enkele rechter accepteert een waarborgsom van driemaal de maandhuur.

De verhuurder is niet verplicht bij het einde van de huurovereenkomst rente over de waarborgsom te betalen. Volgens de Woonbond is het onredelijk als er geen rente wordt betaald over de waarborgsom. Niets let u om bij uw verhuurder aan te dringen op het betalen van rente over de waarborgsom. Laat dit daarom vastleggen in het huurcontract. Spreek daarbij ook af wanneer de rente wordt uitbetaald. De regeling dat deze elk jaar of elke vijf jaar wordt overgemaakt heeft de voorkeur boven het uitbetalen aan het eind van de huurtijd.

Sommige verhuurders vragen een bankgarantie in plaats van een waarborgsom. De verhuurder kan dan de bankgarantie aanspreken als de huurder bij verhuizing huurachterstand heeft of de woning beschadigd achterlaat. Een bankgarantie heeft als nadeel dat er jaarlijks administratiekosten aan verbonden zijn en dat er ook geen rente over kan worden bedongen. Net zoals een waarborgsom mag een bankgarantie ook niet onredelijk hoog zijn.

Veel verhuurders vragen inmiddels geen waarborgsom meer. De administratieve kosten zijn dermate hoog dat dat financieel geen zin heeft. Deze verhuurders betalen dan meestal de al betaalde waarborgsommen tussentijds terug.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum29 juni 2014
waarborgsom
woningtoewijzing

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen