Is mijn woning in de vrije sector beland?

Ik woonde tot voor kort in een sociale woning van een commerciële verhuurder. Door de huurverhogingen is de prijs van de huur nu hoger dan de wettelijke sociale huurprijs. Is mijn verhuurder nu nog gebonden aan de maximale huurstijgingen voor sociale woningen zoals die door de regering worden vastgesteld, of ben ik vrijesectorhuurder geworden?

Portretfoto vragensteller

Antwoord

U bent géén 'vrijesectorhuurder' geworden. Uw verhuurder moet zich moet blijven houden aan de overheidsregels voor de jaarlijkse huurverhoging. Ook de toegestane huur van uw woning blijft aan een wettelijk maximum gebonden. Dit maximum wordt bepaald door het puntenstelsel.

Duur, maar niet-geliberaliseerd

U schrijft dat uw huur hoger is geworden dan de 'wettelijke sociale huurprijs'.  Over de maximumprijs voor sociale huur bestaan veel misverstanden. Veel mensen denken dat sociale woningen van zittende huurders nooit duurder kunnen worden dan de liberalisatiegrens van (in 2018) € 710,68. Dat klopt niet. De liberalisatiegrens van 2018 geldt voor huurcontracten die in 2018 worden afgesloten. Vroeger was de liberalisatiegrens lager, en nog vroeger -voor 1986- bestond er zelfs helemaal geen liberalisatiegrens. Toen u in uw huidige woning kwam wonen was uw huurprijs lager dan de liberalisatiegrens van dat moment.  Daarom huurt u niet-geliberaliseerd. Dat blijft zo, zolang u niet verhuist.  Lopende huurcontracten kunnen niet geliberaliseerd worden.

Overheidsregels voor jaarlijkse verhoging

Omdat uw contract niet-geliberaliseerd is moet uw verhuurder zich blijven houden aan overheidsregels voor de jaarlijkse huurverhoging. Méér dan het maximum dat de overheid jaarlijks vaststelt mag uw verhuurder niet vragen. Als het maximum 3.9 % is mag uw verhuurder dus niet opeens 5% of 10% huurverhoging eisen.  Bij geliberaliseerde contracten werkt dat anders. Daar bepaalt de inhoud van het huurcontract hoe hoog de jaarlijkse huurverhoging mag zijn. Er bestaan geliberaliseerde contracten met zeer ongunstige voorwaarden, die plotselinge huurstijgingen mogelijk maken. Zo'n contract heeft u dus niet.

Puntenstelsel bepaalt bovengrens huur

Omdat uw contract niet-geliberaliseerd is bepaalt het puntenstelsel de bovengrens van uw huurprijs. Wettelijk is bepaald dat uw huurprijs nooit hoger mag worden dan de maximale huurprijs die bij het aantal waarderingspunten voor uw woning hoort. Zorgt een huurverhoging ervoor dat uw huurprijs toch hoger wordt? Dan kunt u met succes bezwaar maken tegen die huurverhoging. Is uw huur op dit moment al hoger? Dan kunt u de huurprijs laten verlagen door de Huurcommissie in te schakelen. We raden u aan om na te gaan hoeveel punten uw woning heeft en wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort. Dat kunt u doen met de huurprijscheck van de Huurcommissie.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum29 januari 2018
geliberaliseerde huurprijs
huurcontract
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen