Moet ik meewerken aan renovatie?

De verhuurder van de flat waarin ik woon zond mij een brief met de mededeling dat er volgende maand een renovatie van start gaat, waarmee 78% van de bewoners instemt. Ik wil hier eigenlijk niet aan meewerken. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Flatgebouw met extra woonlagen in aanbouw

Antwoord

Als een voorstel van de verhuurder tot renovatie om minstens tien woningen gaat die een bouwkundige eenheid vormen, zoals bij een flatgebouw het geval is, dan wordt het voorstel van de verhuurder ‘vermoed redelijk te zijn’ als minstens 70% van de huurders ermee heeft ingestemd.

Binnen acht weken naar de rechter

In dat geval kan een huurder die niet akkoord is gegaan, binnen acht weken na de schriftelijke melding van de verhuurder dat 70% of meer van de bewoners heeft ingestemd, naar de rechter stappen. De huurder moeten dan aantonen waarom het voorstel niet redelijk is. Daarvoor zijn goede argumenten nodig, zoals het niet (meer) passen van de rolstoel van een gehandicapte huurder in een nieuwe, kleinere, lift of een huurprijs die na renovatie boven de huurtoeslaggrens uitkomt, zodat de huurder geen huurtoeslag meer krijgt. Van de verhuurder mag in deze procedure gevraagd worden aannemelijk te maken dat er werkelijk een meerderheid van de huurders met het voorstel akkoord gaat en op welke wijze dit is "gemeten".

Renovatie accepteren

Laat de huurder die termijn van acht weken voorbijgaan zonder de rechter in te schakelen, dan zal deze de renovatie moeten accepteren. Blijf je als huurder weigeren dan kan dit uitlopen op het eindigen van de huurovereenkomst. Meestal krijgt de huurder, als de rechter de verhuurder gelijk geeft, een maand de tijd om alsnog met de renovatie akkoord te gaan.

Huurprijs laten toetsen

Het voorstel tot het uitvoeren van de renovatie kan samengaan met een voorstel tot het verhogen van de huurprijs nadat de renovatie een feit is. Worden huurder en verhuurder het over deze verhoging niet eens, dan kan, afhankelijk van de hoogte van de huurprijs, de Huurcommissie of de rechter de redelijkheid van deze huurprijsverhoging toetsen. Dit is echter pas mogelijk, nadat de renovatie heeft plaatsgevonden.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum18 oktober 2012
huurverhoging na woningverbetering
renovatie

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen