Moet ik mijn woning uit omdat de nieuwe eigenaar er wil wonen?

Mijn huurwoning wordt binnenkort overgenomen door een nieuwe eigenaar. Hij wil op basis van dringend eigen gebruik de woning betrekken en vindt dat ik de woning per direct moet verlaten. Klopt dat?

Antwoord

Nee, koop breekt geen huur. In de wet is bepaald dat een nieuwe eigenaar de lopende huurovereenkomsten van rechtswege (automatisch) overneemt. De afspraken uit uw huurovereenkomst blijven dus gewoon doorlopen. Het enige dat verandert is de naam van de verhuurder.  Uiteraard zal de nieuwe eigenaar u vooraf op de hoogte moeten stellen van veranderingen zoals het rekeningnummer en contactpersonen bij onderhoudsklachten. Het is wettelijk niet verplicht om een nieuw huurcontract af te sluiten met de nieuwe verhuurder.

Drie jaar wachttijd dringend eigen gebruik

De nieuwe verhuurder kan pas een beroep doen op dringend eigen gebruik na een wachttijd van drie jaar. Hij wist immers van tevoren dat hij de woning in verhuurde staat kocht. Als uw verhuurder binnen deze wachttijd de huur opzegt, dan hoeft u hier dus niet mee akkoord te gaan.

Voorwaarden

Om de huurovereenkomst te laten beëindigen door de rechter op grond van dringend eigen gebruik moet er aan drie voorwaarden zijn voldaan:

  1. het gebruik moet ‘dringend’ en ‘eigen’ zijn
  2. de huurder moet andere, passende woonruimte kunnen krijgen
  3. de belangen van de verhuurder moeten zwaarder wegen dan die van de huurder(s) en eventuele onderhuurder(s).

Voor de tweede voorwaarde geldt dat de verhuurder verplicht is om de huurder passende andere woonruimte aan te bieden of aan te tonen dat er passende andere woonruimte beschikbaar is. Deze woonruimte hoeft niet precies hetzelfde te zijn en ook niet even duur, maar moet wel passend zijn. Of dat zo is hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de huurder (bijvoorbeeld diens inkomen, de grootte van het huishouden en zijn gezondheid) en van de bijzondere omstandigheden van het geval.

Vervangende woonruimte

De huurder moet wel meewerken als de verhuurder vervangende woonruimte probeert te vinden, bijvoorbeeld door zich als woningzoekende in te schrijven en te reageren op het beschikbare aanbod. Of de huurder in de vervangende woonruimte eventueel recht heeft op huurtoeslag speelt geen rol bij de beoordeling of de woonruimte passend is.

Jurisprudentie

Alleen als aan alle drie deze voorwaarden is voldaan en de verhuurder minimaal drie jaar eigenaar is van de woning, zal hij met succes een beroep kunnen doen op de opzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik'. Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters niet snel geneigd zijn om een beroep op dringend eigen gebruik toe te kennen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum30 januari 2018
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen