Moet ik verhuizen voor de dochter van de huisbaas?

​Kan een huisbaas je je huis uitzetten als hij bijvoorbeeld graag zijn dochter in jouw woning wil laten wonen en hij jou dan een andere passende woning aanbiedt? Ik woon er al ruim twintig jaar en wil niet weg.

Oudere man overhandigt sleutel aan jonge vrouw

Antwoord

Nee, uw verhuurder kan u niet zomaar uit uw woning zetten omdat hij zijn dochter daarin wil laten wonen. Als hij mondeling te kennen geeft dat hij u graag zou zien verhuizen, kunt u dus aangeven dat u daar niets voor voelt.

Opzegging

Het is aan de verhuurder of hij daarmee genoegen neemt. Zo niet, dan kan hij u de huur opzeggen. Dat moet per aangetekende brief, met een opzeggingstermijn van zes maanden. In de brief moet staan waarom hij de huur opzegt. In dit geval moet hij dan de wettelijke opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ noemen. U kunt per brief antwoorden dat u niet met de opzegging akkoord gaat, maar u kunt ook besluiten niet op de opzegging te reageren.

Procedure

Als de verhuurder de opzegging wil doorzetten, kan hij vanaf zes weken na de opzegging een procedure starten bij de rechtbank. De rechter beoordeelt vervolgens of er daadwerkelijk sprake is van dringend eigen gebruik. De verhuurder zal daarvoor duidelijk moeten maken dat het dringend is dat zijn dochter in uw woning gaat wonen, dus dat daar (enige) spoed bij is. Ook moet de verhuurder aantonen dat hij er als verhuurder belang bij heeft dat zij daar komt te wonen.

Dringend eigen gebruik?

Gezien uw toelichting, bijvoorbeeld dat de dochter van de verhuurder al een woning heeft en niet (meer) bij uw verhuurder in huis woont, is niet duidelijk welk belang de verhuurder zelf heeft bij de opzegging van uw huur. Dat hij zijn dochter aan een andere woning wil helpen betreft niet zijn belang als verhuurder, maar het geluk en het welzijn van zijn dochter, dus zijn belang als vader. Dat mag hij uiteraard hebben, maar dat is niet het ‘eigen’ gebruik dat de wet bedoelt. Dat geldt ook voor de grotere woning die zij nodig zou hebben vanwege gezinsuitbreiding. Die dringendheid is aanwezig bij de dochter, maar niet bij de verhuurder. Net als andere woningzoekenden kan de dochter op het aanbod van (grotere) huurwoningen reageren, een grotere woning in de vrije sector gaan huren of (op termijn) wellicht een ruim huis kopen.

Andere woonruimte

Verder moet de verhuurder, als hij de huur opzegt vanwege dringend eigen gebruik, aantonen dat er voor u passende andere woonruimte beschikbaar is.

​Belangenafweging

Als de rechter het ‘dringende’ en ‘eigen’ gebruik heeft getoetst en is nagegaan of de verhuurder heeft aangetoond dat er voor u passende andere woonruimte is, weegt hij daarna de belangen van de huurder en verhuurder tegen elkaar af. De vraag daarbij is of uw belangen bij voortzetting van uw inmiddels ruim twintigjarige huur wel of niet zwaarder wegen dan de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de huurovereenkomst. Naar onze mening zal die belangenafweging in uw voordeel uitpakken en zal de rechter de huurovereenkomst niet beëindigen.

Vergoeding

In gevallen waarin de rechter dat wel doet, kan hij de huurder een tegemoetkoming in de verhuiskosten toekennen. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen