Moet mijn verhuurder de sleutelservice betalen?

Ik huur een slecht onderhouden woning van een huisjesmelker. Afgelopen weekend kon ik mijn eigen huis niet meer in. Mijn totaal versleten slot ging niet meer open. Ik moest een dure sleutelservice laten komen om het open te laten breken. Kan ik de rekening (200 euro!) naar mijn verhuurder sturen? Dat het slot versleten is heb ik al vaker bij hem gemeld, maar hij heeft nooit iets gedaan met mijn klacht. Dit weekend was mijn verhuurder niet bereikbaar.

Antwoord

We raden u aan om de rekening inderdaad naar uw verhuurder te sturen. Het is redelijk dat hij deze kosten vergoed. Als verhuurder is hij verplicht om te zorgen voor deugdelijk hang- en sluitwerk. Door zijn nalatigheid heeft u hoge kosten moeten maken voor het openbreken van de deur. Wel moet u kunnen bewijzen (bijvoorbeeld per e-mail of brief) dat u de verhuurder op de hoogte heeft gesteld van het gebrekkige slot. In de brief waarin u verzoekt om terugbetaling van de kosten voor de sleutelservice kunt u dan verwijzen naar uw eerdere verzoeken om het versleten slot te vervangen.

Het is belangrijk dat u ernstige onderhoudsklachten schriftelijk meldt. Wist u dat u huurverlaging af kunt dwingen als uw verhuurder weigert de gebreken aan uw woning te verhelpen? Heeft uw verhuurder zes weken na uw schriftelijke melding de onderhoudsklachten nog steeds niet verholpen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Afhankelijk van de ernst van de klachten kan de Huurcommissie besluiten uw huur (tijdelijk) te verlagen naar 20, 40 of 60 procent van de huur die u op dit moment betaalt. Die huurverlaging blijft van kracht tot de onderhoudsklachten afdoende zijn verholpen. Voor veel verhuurders is dat een stok achter de deur om onderhoudsklachten eindelijk serieus te nemen.

Het melden van een onderhoudsklacht kan met de Modelbrief Gebreken aan de woning. U vindt deze modelbrief op de website van de Huurcommissie.

Heeft uw verhuurder na zes weken de klacht nog steeds niet verholpen? Start dan bij de Huurcommissie een procedure voor huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum29 september 2016
huurcommissie
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen