Moet de verhuurder mijn verwarming herstellen?

Mijn cv-ketel is uitgevallen. Mijn verhuurder zegt dat ik zelf een monteur moet bellen. Klopt dat? Ook vraag ik me af wie de reparatie moet betalen. En of het erg is dat de ketel niet jaarlijks gecontroleerd wordt.

Onderhoud verwarming

Antwoord

Heeft u de cv-ketel niet zelf aangeschaft, maar gewoon meegehuurd met het huis? Dan moet uw verhuurder de reparatie betalen als er storing is. Ook de periodieke controle van uw ketel komt voor rekening van uw verhuurder.

Zelf bellen is iets anders dan zelf betalen

Als er een storing is kan het wel zijn dat u zelf moet bellen met het bedrijf dat in opdracht van uw verhuurder verwarmingsketels onderhoudt. Veel verhuurders willen dat huurders zelf met de storingsdienst bellen om een afspraak in te plannen, en verstrekken voor dit doel een speciaal telefoonnummer. Maar als u dat telefoonnummer belt betekent dit niet dat u ook zelf moet betalen.

Specialistische kennis

Voor periodieke controle van de cv en het verhelpen van storingen is specialistische kennis nodig. Dat wordt niet van huurders verwacht.  Dat soort onderhoud is gewoon inbegrepen in de huurprijs.  Alleen voor kleine klusjes ligt dat anders.

Bijvullen, ontluchten, opnieuw opstarten

Dat de cv uitvalt kan soms door iets heel simpels komen: vergeten om bij te vullen of te ontluchten. Die kleine onderhoudsklusjes zijn wél de verantwoordelijkheid van huurders. Voordat u belt over een storing is het dus altijd goed om even na te gaan of bijvullen/ontluchten het probleem kan verhelpen. En om in de handleiding op te zoeken hoe u de cv opnieuw moet opstarten.

Besluit kleine herstellingen

Dat u zelf moet bijvullen en ontluchten staat in de bijlage bij het besluit ‘Kleine herstellingen’. Dat is een wettelijke regeling die beschrijft welk onderhoud de verantwoordelijkheid van huurders zelf is.  Bij ‘kleine herstellingen’ gaat het altijd om onderhoudstaken waar geen specialistische kennis voor nodig is, en geen noemenswaardige inspanning.

Geen extra onderhoudsverplichtingen in huurcontract

Verhuurders mogen de lijst ‘kleine herstellingen’ niet naar eigen inzicht uitbreiden. Zij mogen dus niet in het huurcontract opnemen dat huurders zelf verantwoordelijk zijn voor al het onderhoud aan de cv. Als er toch zo’n bepaling in uw huurcontract zou staan dan is deze ongeldig.

Geen servicekosten voor regulier onderhoud

Verhuurders mogen ook geen servicekosten in rekening brengen voor onderhoud dat zij volgens de wet gewoon zelf moeten doen. U hoeft dus geen servicekosten te betalen voor regulier cv-onderhoud. Als u dat toch zou doen dan kunt u dat met succes aanvechten en uw geld terugkrijgen.

Wel servicekosten voor extra service

Maar… er zijn ook verhuurders die een 24-uurs onderhoudsservice bieden voor de cv. Of die huurders zelfs het bijvullen en ontluchten uit handen nemen. Voor die extra service mogen verhuurders weer wél servicekosten rekenen. Mits deze service in het huurcontract is overeengekomen.

Hoe vaak een servicebeurt?

Tenslotte: hoe vaak een ketel een servicebeurt nodig heeft hangt van de cv af.  Fabrikanten van cv-ketels geven richtlijnen over hoe vaak het nodig is. Dit kan variëren van elk jaar, tot elke 2 of zelfs 3 jaar (bij moderne ketels). Dat er niet jaarlijks iemand komt voor een servicebeurt hóeft dus niet erg te zijn. Dat hangt van het type ketel af.

Vraag bespreken

Nog vragen? Als persoonlijk lid van de Woonbond kunt u uw vraag bespreken met een van onze medewerkers van de Huurderslijn.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum12 november 2018
gebreken
onderhoud

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen