Moeten wij servicekosten bijbetalen?

Wij hebben maar liefst drie afrekeningen van de servicekosten tegelijk gekregen. En voor alle drie moeten we ook nog een flink bedrag bijbetalen. De oudste afrekening is al van 2019. Mag de verhuurder dit zomaar nog doen?

Antwoord

De verhuurder is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na een kalenderjaar een gespecificeerd overzicht te geven van de in rekening gebrachte servicekosten over dat jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen servicekosten die per kalenderjaar worden afgerekend en servicekosten die gaan over een andere periode, bijvoorbeeld van mei tot mei of september tot september. Dergelijke 'gebroken' boekjaren zie je vooral bij de afrekening van de stookkosten.

Voor 1 juli

De afrekening over 2019 moet de huurder vóór 1 juli 2020 hebben ontvangen, die over 2020 vóór 1 juli 2021, enzovoorts. Als de afrekening de periode van bijvoorbeeld mei of september 2019 tot mei of september 2020 betreft, moet de afrekening vóór 1 juli 2021 aan de huurder zijn verstrekt, over de periode mei of september 2020 tot mei of september 2021 vóór 1 juli 2022, enzovoorts.

Verzoek aan Huurcommissie

Als de verhuurder de afrekening niet of te laat verstrekt, staat daar helaas niet echt een straf op. In ieder geval mag hij, zolang de afrekening niet is verstrekt, het voorschotbedrag niet verhogen. Een voorstel daartoe kun je dan dus weigeren. Daarnaast kun je, als je geen afrekening hebt ontvangen terwijl dat wel had gemoeten, een beroep doen op de Huurcommissie. Die stelt dan zo nodig vast wat de servicekosten zijn. Zo'n verzoek aan de Huurcommissie is mogelijk tot 24 maanden na de datum waarop je de afrekening had moeten krijgen. 

Afrekening jaren te laat

Als je de afrekening van de servicekosten pas ontvangt als de termijn al is verstreken waarbinnen je een beroep op de Huurcommissie kunt doen, hoef je niet meer bij te betalen. Dit betekent dus dat de verhuurder over de afrekening van het kalenderjaar 2019 geen nabetaling meer kan verlangen. De 'huurcommissietermijn' tot 1 juli 2022 is voorbij. Maar over het boekjaar 2019 – 2020 nog wel. De Huurcommissietermijn daarvoor 'verloopt' tenslotte pas op 1 juli 2023.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 juli 2022
servicekosten

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen