Wanneer mag een verhuurder incassokosten vragen?

Ik heb een huurachterstand van 2 maanden (huurprijs € 493,21). Mijn verhuurder heeft direct een incassobureau ingeschakeld, zonder eerst een betalingsherinnering of aanmaning te sturen. Het incassobureau eist betaling binnen 7 dagen, plus ‘buitengerechtelijke incassokosten’ van
€ 144. Moet ik dit betalen?

Huurprijs berekenen

Antwoord

Nee. Uw verhuurder had eerst een aanmaning moeten sturen. Maar de in rekening gebrachte incassokosten kloppen wel met het wettelijk maximum.

Wettelijk maximum

Het wettelijk maximum aan incassokosten wordt geregeld door het wettelijke "Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten". Deze wet moet consumenten en eenmanszaken beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. De wet is in juli 2012 in werking getreden, en geldt voor alle schulden die sinds die tijd ontstaan zijn.

Hoogte afhankelijk van schuld

De wet schrijft voor dat incassokosten nooit lager kunnen zijn dan  € 40. Hoe hoog de kosten kunnen oplopen is afhankelijk van de hoogte van uw schuld. Is het bedrag dat u moet betalen lager dan € 2.500? Dan mag uw schuldeiser maximaal 15% van dit bedrag aan incassokosten in rekening brengen. Over een huurschuld van € 986,42 (2 keer de maandhuur van €  493,21) mag uw verhuurder dus maximaal € 147,96 aan incassokosten vragen.

Eerst een aanmaning, dan pas incassokosten

‘Buitengerechtelijke kosten’ zijn alle extra kosten die een schuldeiser maakt om u de rekening te laten betalen. Daar vallen incassokosten dus ook onder. Maar voor er incassokosten gevraagd mogen worden, moet uw verhuurder eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. Op die aanmaning moet vermeld staan:

  • dat u binnen 14 (of meer) dagen moet betalen

  • dat er incassokosten in rekening worden gebracht als u niet op tijd betaalt

  • hoe hoog de incassokosten zullen zijn


Uw verhuurder was dus te vroeg met het in rekening brengen van incassokosten. U had eerst een aanmaning moeten krijgen waarmee u werd gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet tijdig betalen, en waarmee u in de gelegenheid werd gesteld om uw huurachterstand alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

Wat kunt u doen?

Ontvangt u een brief van een incassobureau waarin ten onrechte of te hoge incassokosten worden gevraagd vanwege huurachterstand, probeer dan zo snel mogelijk uw betalingsachterstand te voldoen. Neem direct contact op met het incassobureau én met uw verhuurder. Laat hen per brief weten dat u nimmer een aanmaning van uw verhuurder heeft ontvangen en dat u daarom ook geen incassokosten hoeft te betalen. Laat hen ook weten dat u de huurachterstand hebt voldaan of dat u verzoekt om een betalingsregeling.

Wettelijke maximumpercentages voor incassokosten

Incassokosten mogen zoals gezegd nooit hoger zijn dat 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40. Maar wat nu als uw schuld hoger zou zijn € 2.500? Dan geldt over het bedrag tussen € 2.500 en € 5.000 een lager percentage aan incassokosten (10%). Bij een nog hogere schuld gaat het percentage incassokosten verder omlaag.  Over het bedrag tussen € 5.000 en € 10.000 mag max 5% incassokosten worden berekend, tussen € 10.000 en € 190.000 geldt 1% als maximum, en voor het bedrag boven de € 200.000 mag nog maar 0,5% worden gevraagd. Het wettelijke maximumbedrag aan incassokosten is  € 6.775. Zo’n bedrag is alleen aan de orde als u een betalingsachterstand van enkele tonnen zou hebben. In de praktijk gaat het dan vooral om bedrijven.​

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurachterstand

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen