Wat is een huisvestingsvergunning?

De gemeente waar ik wil gaan wonen stelt dat ik een huisvestingsvergunning nodig heb. Wat is dat en hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

Antwoord

Een huisvestingsvergunning is een schriftelijke beslissing van de ge­meente dat u in een bepaalde woning mag gaan wonen. Een gemeente kan een huisvestingsvergunning verplicht stellen met de bedoeling schaarse of goedkope woonruimte zo eerlijk mogelijk te verdelen

Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning hanteert een gemeente criteria waaraan moet worden voldaan. Het kan gaan om twee soorten voorwaarden: om toegelaten te worden tot de woningmarkt (economische en/of maatschappe­lijk binding) en om een woning toegewezen te krijgen (passendheid en urgentie).

Binding met de woonplaats

Er is sprake van economische binding als de woning­zoe­ken­de bijvoorbeeld betaald werk heeft in de des­be­tref­­fende gemeen­te of daar een studie volgt. Van maatschappelijke binding is bijvoorbeeld sprake als mensen lange tijd in een gemeente hebben gewoond en er willen te­rugkeren.

Passendheid

Het begrip passendheid kan te maken hebben met het inkomen. Iemand met een hoog inkomen krijgt dan bijvoor­beeld geen huisves­tings­vergunning voor een woning met een relatief lage huur. Een andere passendheidseis kan zijn de grootte van het huishouden: een huishouden van twee personen komt dan bijvoorbeeld alleen in aanmerking voor een huisves­tings­vergun­ning voor een twee- of drieka­merwoning.

Urgentiecriteria

Er zijn verschillende urgentie­cri­teria mogelijk, bijvoor­beeld (in willekeuri­ge volgorde) herstructurering, medische of sociale indicatie, gezinsgroot­te, leeftijd, inschrijvings­duur, woon-werkafstand en het na verhuizing achterlaten van een goedkope huurwoning.

Hoe aanvragen?

De huisvestingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente. Het is ver­standig om eerst na te gaan of u in aanmerking komt voor een huisvestingsver­gunning, vóór u in de wo­ning gaat wonen. De risico’s van huren zonder huisvestingsvergunning zijn namelijk groot. De gemeente kan via de rechter afdwingen dat u de woning weer moet verlaten.

Niet overal

Niet alle gemeenten werken met huisvestingsvergunningen, momenteel ongeveer de helft van alle gemeenten. Dit zijn vooral gemeenten in stedelijke gebieden.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum2 februari 2010
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen