Wat kunnen we doen tegen (brom)fietsen op de galerij?

Is het mogelijk om in het huurcontract een boete op te nemen voor het meenemen van een fiets in de lift en het stallen van een (brom)fiets op de galerij? En is er een verordening van de brandweer die dit verbiedt? Uiteindelijk wordt de doorgang behoorlijk belemmerd. Elke flat heeft een afgesloten bergingsruimte op de eerste verdieping. Daar kunnen (brom)fietsen worden gestald. Uiteraard heeft de corporatie in de huisregels verboden om (brom)fietsen mee te nemen en ook verboden om die op de galerij te stallen. De huismeester dient bewoners op een overtreding aan te spreken en de corporatie plakt stickers op (brom)fietsen die op de galerijen worden aangetroffen, maar het helpt niets. Wat kunnen wij als bewonerscommissie doen?

Fiets op balkon

Antwoord

Het is mogelijk om in de ‘huisregels’ - meestal zijn dat de algemene voorwaarden die bij de huurovereenkomst horen - een boete op te nemen op overtreding van die regels. Zo nodig kunnen de algemene voorwaarden daarvoor worden aangepast. De vraag is echter of een boete wél het gewenste effect heeft.

Gemeentelijke regels

De brandweer, of beter gezegd de gemeente, heeft uiteraard de taken toe te zien op de veiligheid van woongebouwen en de gemeentelijke regels te handhaven, bijvoorbeeld die van de (algemene) plaatselijke verordening(en). Informeer gerust naar de regels bij de gemeente. Die kan in principe in actie komen tegen overtreders van de voorschriften. In november 2009 bepaalde de gemeente Veenendaal bijvoorbeeld dat de verhuurder van een woningcomplex een einde moest maken aan de obstakels op de galerijen in verband met de brandveiligheid, op straffe van een dwangsom.

Redelijke huisregels

De Woonbond is geen voorstander van boetes in de algemene voorwaarden, maar vindt wel dat huurders zich aan die voorwaarden moeten houden, voor zover de ‘huisregels’ redelijk zijn. Als de veiligheid van bewoners in het geding is door (brom)fietsen die de uitgang of vluchtwegen blokkeren, is een verbod op (brom)fietsen op de galerij redelijk, zeker als huurders voor het stallen daarvan een berging hebben. De corporatie kan bij herhaalde overtredingen van de algemene voorwaarden ook in actie komen, in het uiterste geval kan ze om die reden zelfs om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning vragen bij de rechter.

Waarschuwing

Voordat het zover is zullen bewoners – bijvoorbeeld door de huismeester of andere medewerkers van de corporatie – op overtreding van de regels moeten worden gewezen, met een bijbehorende waarschuwing als ze daar toch mee doorgaan. Tot echte maatregelen tegen de betreffende huurder(s) kan het komen als uit de registratie van alle overtredingen blijkt dat bewoners hun gedrag niet aanpassen en de regels blijven breken. 

Onderling overleg

Het is verstandig om als bewonerscommissie dit probleem eerst onderling en met de huurders in het complex en vervolgens in overleg met de verhuurder te bespreken. Op basis daarvan kan dan wellicht tot een plan van aanpak worden gekomen.

 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcontract
huurdersorganisatie
overlast

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen