Wat is een verhuurdersverklaring?

Mijn nieuwe verhuurder wil van mij eerst een verhuurdersverklaring van mijn vorige verhuurder, voordat ik de woning kan gaan huren. Wat is zo’n verklaring en mag dat?

Hand met post-it in vorm van huisje

Antwoord

​Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. Denk aan bedrijfsmatige activiteiten als het kweken van hennep. Een verhuurdersverklaring afgeven of vragen mag.

Uitvinding verhuurder

De verhuurdersverklaring is een soort bewijs van goed gedrag als huurder. Wettelijk bestaat voor zo’n verklaring geen enkele basis en het verstrekken ervan door uw vorige verhuurder aan u of door u aan uw nieuwe verhuurder is dus niet verplicht. De verklaring is een uitvinding van de verhuurderswereld, kennelijk bedoeld om elkaar vooraf te waarschuwen voor (mogelijk) lastige nieuwe klanten. U kunt het vergelijken met een BKR-vermelding als wanbetaler. En ook verhuurdersverklaringen worden, net als een BKR-vermelding, soms vele jaren later nog tegen de huurder gebruikt, vaak onterecht.

Subjectief

De Woonbond is uiteraard fel tegenstander van de ‘verhuurdersverklaring’. De weergave van de feiten daarin is zelden correct, aangezien de verhuurder de inhoud bepaalt en dat dus vanuit zijn – subjectieve - perspectief kan doen. Een verhuurder kan bijvoorbeeld menen dat sprake is (geweest) van huurachterstand, terwijl de huurder feitelijk een huurverhoging niet heeft betaald omdat hij het daarmee niet eens was. Dat recht heeft de huurder en in dat geval is geen sprake van huurachterstand, ook al ervaart de verhuurder dat zo.

Geen verklaring, wat dan?

Als de verhuurder weigert u de woning te verhuren vanwege een ‘slechte’ verhuurdersverklaring of omdat u de verklaring niet krijgt van uw vorige verhuurder, kan het gebeuren dat de woning aan uw neus voorbijgaat. Afdwingen dat u de woning toch kunt gaan huren – zo nodig via de rechter - is in principe mogelijk als u met de verhuurder al een overeenkomst bent aangegaan, bijvoorbeeld door het tekenen van het huurcontract of een (intentie)verklaring daartoe. De verhuurder dient die overeenkomst dan na te komen. Maar wellicht voelt u er dan al niets meer voor om met zo’n wantrouwige verhuurder in zee te gaan.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 april 2011
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen