Aan welke opzegtermijn moet ik me houden?

"Ik wil binnenkort de huur opzeggen. Mag de verhuurder mij verplichten tot een opzegtermijn van twee maanden?"

Opzegtermijn 2 maanden

Antwoord

De wet schrijft voor dat de opzegtermijn voor de huurder gelijk is aan de betalingstermijn voor de huur. Als de huur per maand wordt betaald, is de opzegtermijn dus één maand.

Bepalingen in het huurcontract die in het nadeel van de huurder afwijken van deze wettelijke regel, zijn niet geldig. Staat in het contract bijvoorbeeld dat er een opzegtermijn van twee maanden geldt, terwijl je maandelijks de huur betaalt? Dan hoef jij je niet aan deze twee maanden te houden. De opzegtermijn is in dit geval gewoon één maand. Ook tijdelijke huurovereenkomsten voor bijvoorbeeld twee of vijf jaar kun je gewoon tussentijds opzeggen.

Twee of drie maanden

De opzegtermijn voor de huurder is alleen twee of drie maanden in het uitzonderlijke geval dat je ook de huur per twee of drie maanden betaalt.

Één jaar

In de praktijk wordt soms een huurovereenkomst afgesloten met een minimumduur van bijvoorbeeld een jaar. Dit terwijl door een wetswijziging in 2016 een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn nietig is. Als je tijdens zo’n minimumduur de huur wilt opzeggen, loop je het risico dat de verhuurder er niet mee instemt. Je kunt je dan beroepen op de tekst van de wet, al is het onzeker of dit argument uiteindelijk ook stand zal houden bij de rechter.

Aangetekend opzeggen!

Je moet de huur per aangetekende brief opzeggen. Het is verstandig je aan deze wettelijke verplichting te houden. De verhuurder hoeft met een andere vorm van huuropzegging namelijk niet akkoord te gaan, zodat de huur dan niet eindigt (of daar discussie over ontstaat) en je misschien langer huur moet betalen. De huurder hoeft voor de opzegging geen reden te geven.  Als je de huur op de eerste van de maand betaalt, dien je de huur ook per de eerste van een maand op te zeggen.

Per e-mail?

Opzegging door de huurder per gewone brief of e-mail komt in de praktijk vaak voor, maar is strikt genomen niet conform de wet. Als de verhuurder echter (schriftelijk) op zo’n opzegging reageert, is in ieder geval zeker dat de opzegging de verhuurder heeft bereikt. In dat geval kan de verhuurder niet meer besluiten dat hij/zij de opzegging niet accepteert, omdat die niet volgens de wettelijke voorschriften bij hem/haar terecht is gekomen.

 

 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum21 november 2022
huuropzegging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen