Wie is de eigenaar van mijn woning?

Ik stort mijn huur altijd op de rekening van een makelaar, maar als ik vraag of er onderhoud gedaan kan worden aan de woning, dan zegt het makelaarskantoor dat ze dat eerst aan de eigenaar moeten vragen. Hoe kom ik er achter wie de eigenaar is?
 

Hand biedt huisje aan in sieradendoosje

Antwoord

In de commerciële huursector is het gebruikelijk dat huurders geen rechtstreeks contact hebben met de eigenaar van hun woning. Vaak is er een beheer- of makelaarskantoor waar huurders de huurovereenkomst tekenen, de huur aan overmaken en naar toe bellen met reparatieverzoeken. De naam van de eigenaar staat vaak wel in het huurcontract vermeld. Als dat niet zo is, of als het pand van eigenaar is gewisseld door een verkoop, kun je er via de website van het Kadaster achterkomen wie de huidige eigenaar is. Voor €3,50 vraag je een Kadastraal bericht eigendom op, met de naam en contactgegevens van de eigenaar.

Overleg huurdersorganisatie

Huurdersorganisaties uit de commerciële huursector overleggen bijna altijd met de beheerder, niet met de eigenaar van hun complex. Als de beheerder nauwelijks beslissingsbevoegdheid heeft over onderhoud en huurbeleid kan dat een stroperig proces zijn. Alles wat de huurdersorganisatie vraagt moet dan via de beheerder bij de eigenaar worden neergelegd. Met een beroep op de Overlegwat valt daar helaas niets aan te doen. Die wet geeft eigenaren de mogelijkheid om het overleg met huurdersvertegenwoordigers over te dragen aan een gevolmachtigde persoon of bedrijf.

Beheerovereenkomst

Overlegt uw organisatie alleen met de beheerder van uw complex en nooit met de eigenaar? Dan zult u willen weten wat nu precies de bevoegdheden van de beheerder zijn. Deze bevoegdheden horen vastgelegd te worden in een beheerovereenkomst tussen de verhuurder en de beheerder. Als huurdersorganisatie kunt u om een kopie van deze overeenkomst verzoeken.

Eenmalig overleg met eigenaar

Stokt het overleg met uw beheerder? Dan kan het zinnig zijn om de eigenaar te verzoeken éénmalig overleg te voeren over een aantal geschilpunten. Uiteindelijk blijft de eigenaar eindverantwoordelijk voor wat er met de woningen gebeurt.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum28 januari 2015
commerciële verhuur
huurdersorganisatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen