Wie moet de schade door lekkage vergoeden?

Ons huis heeft steeds vaker mankementen met de verwarming en de badkamer. Beide zijn al lang aan renovatie toe. In juni heb ik waterschade gehad vanuit de badkamer over de hele bovenverdieping. Het zeil was beschimmeld, waarschijnlijk omdat het probleem al langere tijd speelde. Uiteindelijk heeft de corporatie de vloer vervangen. Het zeil moest ik echter zelf vernieuwen en opgeven aan mijn verzekering. Nu blijkt die de schade niet te vergoeden, omdat het achterstallig onderhoud zou zijn. Moet ik nu zelf voor de kosten opdraaien?

Waterschade

Antwoord

Als u in de woning te kampen heeft met lekkage door gebreken in de badkamer, dient de verhuurder die problemen, nadat u daar (schriftelijk) melding van hebt gemaakt, zo snel mogelijk op te lossen. Als de verhuurder een door de huurder gemeld gebrek niet verhelpt, is hij aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat. Is bijvoorbeeld de vloerbedekking beschadigd omdat de verhuurder de door de huurder mondeling en schriftelijk gemelde daklekkage nog steeds niet heeft verholpen, dan moet de verhuurder de schade aan de vloerbedekking vergoeden. Het ontstaan van de schade valt de verhuurder dan toe te rekenen. Hij heeft namelijk te lang gewacht met het verhelpen van het gebrek.

Verhuurder niet automatisch aansprakelijk

De verhuurder is niet automatisch aansprakelijk voor schade die de huurder door gebreken lijdt. Als bijvoorbeeld een (plotselinge) daklekkage ertoe leidt dat eigendommen van de huurder zijn aangetast, is de verhuurder niet aansprakelijk voor de schade. Dat is anders als de verhuurder wist dat het dak in slechte verkeerde of hij dat had moeten weten. Het is aan de huurder om te bewijzen dat de verhuurder daarvan op de hoogte was. Nog een voorbeeld: als het dak er in een zware storm afwaait, kan de in huis ontstane schade niet op de verhuurder worden verhaald. Als dit echter gebeurt omdat er jarenlang geen of slecht onderhoud aan het dak is gepleegd, kan de verhuurder wel op de schade worden aangesproken.

Bewijs nodig om schade te kunnen verhalen

Uw situatie lijkt aan te sluiten bij dit laatste geval. Naarmate u meer in staat bent te bewijzen dat de verhuurder niet of nauwelijks iets aan onderhoud aan de badkamer heeft gedaan, en bijvoorbeeld niet (serieus) op (schriftelijke) klachten daarover heeft gereageerd, zult u meer kans maken om de geleden schade aan de vloerbedekking op hem te verhalen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
gebreken

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen