Wij hebben muizenoverlast. Wat nu?

Vanwege muizenoverlast die wij al aanzienlijke tijd hebben heeft mijn vrouw contact opgenomen met de woningcorporatie. Ze kreeg als antwoord dat ze niks voor haar konden betekenen. Wij moesten maar een kat nemen. Dat vind ik belachelijk. Wat kunnen we nu doen?

Ongedierte

Antwoord

Als u last heeft van muizen of ander ongedierte bent u in principe zelf aansprakelijk voor het verhelpen van dit probleem. Volgens de wet dient u dan een ‘kleine herstelling’ te verrichten die luidt: ‘het bestrijden van ongedierte, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte’. Dit staat in een wettelijke regeling die het ‘Besluit kleine herstellingen’ heet.

Bouwkundige oorzaak

U mag van de verhuurder (schriftelijk) verlangen dat hij het probleem aanpakt en oplost als de oorzaak ‘bouwkundig’ is, bijvoorbeeld omdat de muizen door gaten in de muren of andere mankementen aan de woning of het complex vrije entree hebben. Het probleem doet zich dan doorgaans ook in andere woningen voor. Het is belangrijk dat u (zo goed mogelijk) bewijst dat er sprake is van een bouwkundige oorzaak, anders zal eventueel de Huurcommissie en/of de rechter niet zomaar aannemen dat dit het geval is.

Geen noemenswaardige kosten

Daarnaast mag het door u bestrijden van de muizen ook niet gepaard gaan met ‘noemenswaardige’ kosten. Helaas is moeilijk aan te geven wanneer daarvan sprake is. In principe is het bestrijden van de muizenoverlast voor rekening van de verhuurder zodra u daarvoor wél noemenswaardige kosten moet maken.

Misplaatste grap

De suggestie van de corporatie dat u maar een kat moet nemen kunt u als een misplaatste grap beschouwen. Van veel niveau en het serieus nemen van huurders geeft de opmerking in ieder geval geen blijk.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum2 februari 2010
kleine herstellingen
overlast

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen