Zijn de herstelkosten voor de woning redelijk?

Wij zijn na 32 jaar verhuisd. Toen we er kwamen wonen was het nieuwbouw. In de loop der jaren hebben we de nodige veranderingen in het huis aangebracht, zoals een parketvloer in de woonkamer en een tegelvloer in de keuken. Van de corporatie moesten die worden verwijderd, wat we hebben gedaan. Ook de hoge, beuken plinten moesten weg, met terugplaatsen van de oude plinten. Natuurlijk hebben we de oude plinten niet meer en de corporatie wil nu nieuwe aanbrengen voor negen euro per meter. Is dat reëel? Daarnaast wordt de woning verkocht. Ik vraag mij af of het na 32 jaar trouw huur betalen en netjes wonen sociaal is om met zo’n rekening te komen...

Parketvloer leggen

Antwoord

Als bij het herstelwerk aan de woning oorspronkelijke onderdelen moeten worden vervangen of teruggeplaatst, is het belangrijk om op de ‘leeftijd’ daarvan te letten. Slijtage door normaal gebruik is namelijk voor rekening van de verhuurder.

Aftrek nieuw-voor-oud

Ter verduidelijking een voorbeeld: aan het eind van de huurperiode moet een deur worden vervangen omdat u die beschadigd heeft. Als de bewuste deur tien jaar oud is en een deur gemiddeld twintig jaar meegaat, hoeft u maar de helft van de kosten van de nieuwe deur te betalen. De andere helft komt voor rekening van de verhuurder. Deze prijsvermindering heet wel ‘aftrek nieuw-voor-oud’. Verhuurders hanteren meestal lijstjes waarop veel voorkomende herstelkosten zijn uitgesplitst naar materiaal- en arbeidskosten. De aftrek nieuw-voor-oud wordt daarbij nogal eens vergeten.

Is negen euro per meter de nieuwprijs?

In uw geval is sprake van oorspronkelijke plinten die u niet meer heeft. Deze zaten al in de woning toen u die ging huren en ze zouden nu dus 32 jaar oud zijn. Ze hadden waarschijnlijk op afzienbare termijn toch moeten worden vervangen. De verhuurder mag u daarom maar een zeer beperkt deel van de kosten van nieuwe plinten in rekening brengen. Het is dus belangrijk om na te gaan of de genoemde negen euro per meter de volledige kosten van nieuwe plinten betreft. Als dat zo is, hoeft u dit bedrag per meter niet te betalen.

Plinten verwijderen

De verhuurder mag van u vragen om de (sier)plinten te verwijderen die u tijdens de huurperiode zelf en zonder toestemming heeft bevestigd. Met het in de woning achterlaten van een dergelijke smaakgebonden verandering hoeft de verhuurder niet akkoord te gaan. De plinten zijn uw eigendom en u kunt zelf beslissen wat u er vervolgens mee doet.

Opstelling weinig coulant

Net als u is de Woonbond van mening dat de corporatie na zo’n lange periode van trouw huurderschap inderdaad best wat coulanter had mogen zijn. Een dergelijke blijk van waardering valt helaas echter maar heel weinig huurders ten deel.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
huuropzegging
zelf aangebrachte veranderingen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen