Naar aard van korte duur

1 juli 2016
Vakantiehuisjes

Er bestaan huurovereenkomsten die 'naar hun aard van korte duur' zijn. Met dit type contract heeft de huurder geen huurbescherming. Slechts in enkele situaties is deze vorm van tijdelijke verhuur toegestaan, bijvoorbeeld voor vakantiehuisjes of wisselwoningen.

Wanneer mag het?

De bepaling 'naar zijn aard van korte duur' is nadrukkelijk bedoeld als uitzonderingsbepaling. Wat er onder wordt verstaan, is grotendeels bepaald door jurisprudentie. Maar in grote lijnen is de bepaling bedoeld voor wisselwoningen die huurders bijvoorbeeld voor korte tijd huren als hun eigen woning gesloopt of gerenoveerd wordt. En voor recreatiewoningen, die verhuurd worden aan mensen die op vakantie zijn. Dit zijn gevallen waarbij het voor zowel verhuurder als huurder duidelijk is dat de huur 'van korte duur is'.

In de praktijk wordt de huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur zou zijn door verhuurders nogal eens ‘misbruikt’ voor andere tijdelijke verhuursituaties, zoals bij sloopwoningen en te koop staande woningen.  Gelukkig slagen deze argumenten om gemakkelijk(er) de huur op te kunnen zeggen lang niet altijd, zo blijkt uit jurisprudentie.

Wat moet in het contract staan?

Vanzelfsprekend moet in het contract staan welke woonruimte wordt gehuurd en wat de huurprijs daarvoor is, maar verder is niet wettelijk voorgeschreven wat er in een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is zou moeten staan. Verhuurders putten zich doorgaans uit in dergelijke contracten met het vermelden van die strekking, de beweegredenen ervoor en, vooral, dat de huurder er nadrukkelijk mee instemt en afziet van huurbescherming. Uiteindelijk is het zo nodig aan de rechter om te beoordelen in hoeverre sprake is van een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur. Daarin spelen vier elementen een belangrijke rol, die in onderlinge samenhang worden beoordeeld. Het gaat dan om de aard van de woning (bijvoorbeeld sloopwoning of niet), de aard van de bewoning (permanent karakter of niet), de (inmiddels verstreken) duur van de huurperiode en de (oorspronkelijke) bedoeling(en) van partijen.

Een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is, biedt geen huur(prijs)bescherming. Gezien de bovenstaande oorspronkelijke bedoeling (vakantie- en wisselwoningen) is dat ook logisch.

tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen