Hospitahuur

Man overhandigt sleutel van woning

Bij hospitahuur woont de huurder samen met de verhuurder in dezelfde woning en huurt de huurder daar een of meer kamers. De eerste negen maanden zijn een proeftijd. De huurder kan zich dan niet beroepen op huurbescherming.

Wanneer mag het?

Hospitahuur mag als het gaat om onzelfstandige woonruimte in een woning waarin de verhuurder zelf ook woont. Er is sprake van deze hospitasituatie als huurder en verhuurder één of meer van de essentiële voorzieningen (keuken, douche, toilet) delen.  

Als het niet klikt tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder de huur in de eerste negen maanden van de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen, zonder daarvoor een reden te hoeven geven. Deze periode geldt als het ware als een proeftijd waarbinnen de verhuurder zich nog kan bedenken. Als de opzegging niet binnen de eerste negen maanden plaatsvindt, is opzeggen zonder reden voor de verhuurder niet meer mogelijk en heeft de hospitahuurder volledige huurbescherming.

Wat moet er in het contract staan?

In het contract moet, naast de huurprijs, duidelijk staan welk deel (kamer of kamers) van de woning door de hospitahuurder wordt gehuurd en van welke (gemeenschappelijke) voorzieningen in het huis de hospitahuurder het gebruiksrecht heeft.

De Woonbond heeft een voorbeeldcontract waarin de wettelijke rechten van de hospitahuurder duidelijk kunnen worden afgesproken. De huurder heeft (na negen maanden) huurbescherming en (vanaf het begin van de huur) huurprijsbescherming (puntenstelsel voor kamers, maximale huurverhoging, de mogelijkheid om de Huurcommissie in te schakelen).

Wanneer eindigt het contract?

De huurovereenkomst eindigt niet automatisch. De verhuurder moet de overeenkomst opzeggen en zich daarbij houden aan de wettelijke opzegtermijn. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van minstens drie maanden; ook gedurende de proeftijd van negen maanden.

huurcontract
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen