Meteen naar de content

Wat als mijn verhuurder herstel van gebreken weigert?

Goed en veilig wonen Ik heb al maanden last van een kapot raamkozijn, dat niet meer open en dicht kan. Deze klacht heb ik gemeld aan mijn huisbaas, die vindt dat ik het maar zelf moet oplossen. Wat kan ik doen om mijn raamkozijn alsnog hersteld te krijgen?

Zorg allereerst dat je verhuurder op de hoogte is van het gebrek. Dat kan met een brief, die je per e-mail of reguliere post verstuurt. In die brief omschrijf je het gebrek, bijvoorbeeld: ‘het raamkozijn is defect en kan niet geopend/ gesloten worden’, en je verzoekt om het gebrek binnen 6 weken te herstellen. Voor onderhoudsgebreken die grote haast hebben -zoals een grote lekkage- kun je vragen om direct herstel of om herstel binnen één werkdag. Je kunt er meteen bij vermelden dat je van plan bent de Huurcommissie in te schakelen als het gebrek niet wordt verholpen.

Huurcommissie inschakelen

Als je verhuurder na 6 weken het gebrek nog steeds niet verholpen heeft kun je de Huurcommissie om uitspraak vragen. Bij ernstige gebreken kan de Huurcommissie een tijdelijke huurverlaging van 60-80% toekennen, zolang het gebrek niet naar tevredenheid is hersteld. In de praktijk gaan de meeste verhuurders door de dreiging met de Huurcommissie alsnog tot herstel over. Sociale huurders (met door de overheid gereguleerde huurcontracten) kunnen de Huurcommissie altijd om uitspraak vragen over onderhoudsgebreken. Vrijesectorhuurders (met geliberaliseerde huurcontracten) kunnen dat alleen als in het huurcontract is afgesproken dat de Huurcommissie de geschilbeslechting doet.

Wanneer verzoekschrift intrekken?

Trek het verzoek bij de Huurcommissie pas in als het gebrek volledig is hersteld, en niet al wanneer de verhuurder slechts een toezegging heeft gedaan. Voor de behandeling van een verzoekschrift betaal je € 25 aan leges. Je krijgt dat geld terug als de Huurcommissie je in het gelijk stelt. Of als je het verzoekschrift vóór de uiterste betaaldatum intrekt.

Gebrek zelf verhelpen, kosten inhouden op huur

Je kunt ook overwegen om zelf drie offertes op te vragen bij erkende onderhoudsbedrijven, en na afloop van de 6-weken termijn zelf opdracht te geven tot herstel. Betaalt je verhuurder de kosten vervolgens niet? Dan kun je die verrekenen met de huur.

Deze wijze van oplossen heeft wel een aantal nadelen:

  • je moet zelf bedrag voorschieten
  • je draagt zelf het risico voor de kwaliteit van uitvoering
  • je moet offertes, rekeningen en correspondentie goed administreren
  • je loopt risico op het ontstaan van een incasso-geschil

Daarom heeft de Woonbond de voorkeur voor het laten herstellen door de verhuurder zelf.

Voor Woonbondleden

Overweeg je het gebrek zelf te verhelpen, bijvoorbeeld omdat je een geliberaliseerd huurcontract hebt en daardoor niet naar de Huurcommissie kunt? Bel de Huurderslijn voor nader overleg.

Onderhoud afdwingen via de kantonrechter

Bij een opeenstapeling van ernstige onderhoudsgebreken kun je overwegen om herstel af te dwingen via de kantonrechter. Bijvoorbeeld wanneer het volgende aan de orde is:

  • het hele huis vertoont ernstige onderhoudsgebreken
  • je hebt al meerdere brieven verstuurd
  • er zijn gesprekken geweest met de verhuurder
  • er is al een uitspraak van de Huurcommissie in jouw voordeel.

Voor procedures bij de kantonrechter is juridische bijstand niet verplicht. De Woonbond raadt in veel gevallen wel aan om de hulp in te roepen van een jurist/ advocaat die gespecialiseerd is in huurrecht.

Voor Woonbondleden

Heb je te maken met zeer ernstige onderhoudsgebreken en wil je advies over een gang naar de kantonrechter? Bel de Huurderslijn voor nader overleg.

Gewijzigd: 28 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.