Producten en diensten voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies die lid zijn van de Woonbond.

Huurpeil & Huurwijzer

Huurpeil is ons vaktijdschrift voor huurdersorganisaties, Huurwijzer ons kwartaalblad voor huurders. Lidorganisaties van de Woonbond ontvangen beide tijdschriften. Wilt u Huurpeil voor al uw bewonerscommissies? Of wilt u dat al uw leden Huurwijzer in de bus krijgen? Dat kan!
lees meer

Regioconsulent

Uw regioconsulent is uw eerste aanspreekpunt voor Woonbondzaken. U kunt bij hem of haar terecht met al uw vragen over diensten van de Woonbond en met verzoeken om ondersteuning. Bij de Woonbond werken tien regioconsulenten, verspreid over drie kantoren.
lees meer

Energieconsulenten

Heeft u vragen over het energiebeleid van uw verhuurder? Energieconsulenten Jaap van Leeuwen, Maarten Groen, Henry de Miranda en Jos Aal ondersteunen en adviseren huurdersorganisaties die met hun verhuurder afspraken willen maken over energiebesparende maatregelen. 
lees meer

Korting op cursussen

Lidorganisaties van de Woonbond maken met korting gebruik van ons opleidingsaanbod. Dagcursussen, meerdaagse trainingen, landelijke symposia, maatwerkopleidingen; dankzij uw lidmaatschap houden uw (bestuurs)leden hun kennis over huren goed en voordelig up-to-date.
lees meer

Korting op publicaties

Als lid van de Woonbond krijgt u tot 50% korting op alle publicaties die we in onze webwinkel verkopen. Op boeken en brochures over het werk van huurdersorganisaties, maar ook op voorlichtingsmateriaal voor huurders.
lees meer

Invloed op Woonbondbeleid

De Woonbond is een vereniging. Dat betekent dat onze leden grote invloed hebben op het Woonbondbeleid. U laat uw invloed gelden door mee te praten op de vergaderingen die drie keer per jaar in alle provincies worden gehouden.  Of door u verkiesbaar te stellen voor de Verenigingsraad.
lees meer

Netwerkbijeenkomsten

Als lidorganisatie van de Woonbond neemt u gratis deel aan de thema- en netwerkbijeenkomsten van uw regiokantoor. De meeste van die bijeenkomsten staan aangekondigd in de agenda op deze website. Via de agenda kunt u zich ook aanmelden.
lees meer

Downloads voor leden

Veel van onze digitale publicaties zijn uitsluitend toegankelijk voor leden. Voorbeeldbrieven, digibrochures, contracten, de PDF's van onze tijdschriften. Als bestuurslid van een lidorganisatie kunt u overal bij.
lees meer

Achterbanabonnement

Wilt u graag dat uw leden goed zijn geïnformeerd over hun rechten en plichten? Zoekt u rechtstreeks contact met uw achterban? Neem dan een achterban-abonnement op Huurwijzer, hét enige huurderstijdschrift waarin het huurdersbelang altijd voorop staat.
lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen