Meteen naar de content

Huurtoeslagwijziging brengt huurders met hogere huur in de problemen

Huren en geld De Woonbond is tegen de wijziging in de huurtoeslag waardoor mensen met een hogere huur huurtoeslag mislopen. Het kabinet wil de hoogte van de huurtoeslag gaan baseren op een ‘normhuur’, een fictieve huurprijs, in plaats van op de echte huur die iemand betaalt. Juist huurders met een hogere huur zijn hiervan de dupe. Bovendien wordt de basishuur (het deel van de huur dat een huurtoeslagontvanger helemaal zelf betaalt) verhoogd. Door de hogere basishuur gaan alle huurtoeslagontvangers erop achteruit.
Lege portemonnee

Door de overstap naar de normhuur gaan er honderdduizenden huurders op achteruit, waarschuwen  Woonbond, Aedes en VNG vandaag in een gezamenlijk persbericht. De wet gaat aan de hand van drie ‘normhuren’ bepalen tot welke huurprijs iemand huurtoeslag krijgt. Er komt een normhuur voor jongeren (€442,46) , één voor volwassenen (€520,-) en één voor grote gezinnen en mensen met een handicap in een aangepaste woning (€597,-).

Korting voor huurtoeslagontvangers onbegrijpelijk

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Het is onbestaanbaar om in een tijd dat juist huishoudens met een lager inkomen dreigen te bezwijken onder de hoge woonlasten, stijgende energieprijzen en dure boodschappen, te gaan korten op de huurtoeslag die iemand ontvangt. Zij zouden juist meer huurtoeslag moeten ontvangen, om deze groep gericht te helpen bij de enorme lastenverzwaring van de afgelopen tijd.’

Nog meer kortingen huurtoeslagontvangers

De hogere basishuur scheelt hurende huishoudens 4 euro in de maand. Daarnaast mogen straks ook de servicekosten niet meer worden gecompenseerd door huurtoeslag. Dat kan nu nog voor maximaal 48 euro per maand aan zogenaamde ‘subsidiabele servicekosten’. Zo wordt er dus nog meer gekort op wat huurtoeslagontvangers ontvangen.

Verbeteringen

Er staan ook een paar verbeteringen in de wetswijziging. Zo gaan huurders met een laag inkomen en een huurprijs boven de huurtoeslaggrens (in 2022 €763,47) ook recht krijgen op huurtoeslag. Hier zet de Woonbond zich al lang voor in. Ook krijgen jongeren vanaf 21 jaar volledig recht op huurtoeslag (nu is dat pas vanaf 23 jaar). 

De wetswijziging is vandaag in consultatie gegaan. Via deze website(externe link) kunnen mensen reageren op de internetconsultatie. Dat kan tot 2 augustus 2022.