Huurverhoging in 2016

18 februari 2016

Huurders ontvangen over enkele maanden een voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2016. De regels voor de huurverhoging in 2016 zijn onlangs door het ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd.

Ook dit jaar liggen de maximale percentages boven inflatie, met een inkomensafhankelijke toeslag voor (lage) middeninkomens.

Maximale percentages per inkomenscategorie

De inflatie over 2015 bedraagt 0,6%. Dat betekent de volgende maximale huurverhoging per inkomenscategorie:

  • 2,1% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 34.678 (inkomensjaar 2014);
  • 2,6% (inflatie + 2%) voor inkomens boven € 34.678 tot en met € 44.360 (inkomensjaar 2014);
  • 4,6% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven € 44.360 (inkomensjaar 2014).

Onzelfstandige woningen

Voor onzelfstandige woningen (voornamelijk kamers) geldt geen inkomensafhankelijk huurverhoging. De maximale huurverhoging bedraag hier 2,1% in 2016.

Geen maximale huurverhoging voor geliberaliseerde woningen

Voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sector) gelden geen wettelijk bepaalde maximum percentages. Vaak zijn hierover afspraken gemaakt in het huurcontract.

Rem op huurprijsstijging lagere inkomens

Vanwege de afspraken voor matigere huurstijging uit het Sociaal Huurakkoord tussen Woonbond en Aedes, heeft Blok aangekondigd dat corporaties de huren gemiddeld maximaal 0,4% boven inflatie mogen laten stijgen voor de lage inkomens. Dat betekent dat bij de inkomensgroep tot de €34.678  niet allemaal 1,5% boven inflatie gevraagd kan worden. Helaas heeft de Tweede kamer ingestemd met het voorstel van Blok om geen vergelijkbare rem op de huurstijging voor de andere inkomensgroepen in 2016, te realiseren. Het Sociaal Huurakkoord deed dit wel.

Bezwaar maken kan lonen

De Woonbond raadt huurders aan goed te kijken naar het huurverhogingsvoorstel dat ze ontvangen. Er zijn geldige redenen om succesvol bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel.

huurverhoging 2016
inkomensafhankelijke huurverhoging
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen