Meteen naar de content

Kamer in debat over wet huurstijging vrije sector

Huren en geld Vandaag sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om de maximale jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector te veranderen van inflatie plus 1%, naar de gemiddelde CAO-loonstijging plus 1%.

Hoe werkt het? In plaats van inflatie plus 1%, geldt volgens het wetsvoorstel de laagste van de twee. Dus inflatie plus 1%, tenzij de CAO-loonstijging lager is, dan geldt de de CAO-loonstijging plus 1%. Daarmee wordt voorkomen dat er een huurverhoging van 11% mogelijk is komend jaar. Het maximum ligt in 2023 dan vermoedelijk op zo’n 4%. Dat is nog steeds te hoog, gaf de Woonbond aan in een brief aan de Kamer. Ook veel Kamerleden delen die zorg. 

Huurbevriezing of lagere huurstijging

De SP diende een amendement in voor huurbevriezing, de PvdA diende een amendement in voor een maximale huurstijging van maximaal één procent onder de CAO-loonstijging. Waarmee de maximale huurverhoging in 2023 op ongeveer 2% zal uitkomen. Ook het CDA sprak zorgen uit over huurstijgingen boven de CAO-loonstijging. Maar het is nog de vraag of zij één van de amendementen steunt. 

VVD voor hoge huurstijging

De VVD was voor het wetsvoorstel. Kamerlid Peter de Groot gaf wel aan dat de ‘woonquote’ (dat deel van het inkomen dat mensen kwijt zijn aan woonuitgaven) omlaag moet. Maar dat gebeurt natuurlijk niet als de huur harder kan stijgen dan de lonen. Vanuit dat opzicht is het dus vreemd dat de VVD wel voor de opslag van 1% is. Zo wordt huren in de vrije sector jaar op jaar minder aantrekkelijk.

Vrije sector is al veel te duur

De Woonbond is ervoor dat de huurstijging in de vrije sector verder aan banden wordt gelegd. Huurstijgingen boven de CAO-loonstijging zorgen er immers voor dat huurders steeds meer van hun inkomen kwijt zijn aan huren. In de vrije sector hebben huurders gemiddeld een woonquote van €41,8%, bleek in 2021 uit CBS-cijfers. Die woonquote loopt dit jaar al op door stijgende energielasten. Huren die harder stijgen dan gemiddelde inkomens trekken dit nog verder scheef.

Vermoedelijk wordt er morgen gestemd over het wetsvoorstel en de voorgestelde wijzigingen. De Woonbond heeft er bij de Kamer op aangedrongen haast te maken met de behandeling van de wet, om te voorkomen dat in januari hoge huurstijgingen kunnen worden doorgevoerd.