Voorbeeldcontracten nu ook als download

9 juni 2017

Als je een woning of kamer huurt wil je zeker weten dat het contract dat je ondertekent inhoudelijk deugt. In de webwinkel van de Woonbond zijn voorbeelden te koop van deugdelijke contracten. Deze modelcontracten waren al op papier verkrijgbaar, maar zijn nu ook als download te verkrijgen.

Contract tekenen

De Woonbond heeft voorbeeldcontracten voor zelfstandige woningen en voor onzelfstandige woonruimte (kamer(s)) in een huis waar de verhuurder zelf niet woont. Deze contracten gaan uit van huur voor onbepaalde tijd.

Hospitahuur

Er is ook een voorbeeldcontract voor het huren van woonruimte bij de verhuurder in huis (hospitahuur). Als je inwoont bij de verhuurder heb je als huurder met een ‘proeftijd’ te maken. Als het niet klikt tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder de huur in de eerste 9 maanden van de huurovereenkomst schriftelijk opzeggen.

Tussenhuur

De Woonbond heeft één type contact in de aanbieding voor tijdelijke huursituaties. Dit contract is geschikt voor ‘tussenhuur’, waarbij de woning tijdelijk verhuurd wordt omdat de eigenaar of de oorspronkelijke huurder na afloop van het contract de woning zelf weer wil bewonen.

Gratis voor leden

Leden van de Woonbond kunnen de modelcontracten gratis downloaden. Voor een per post op te sturen modelcontract geldt een ledenprijs van €1,75.  Niet-leden betalen €3,50 voor een per post op te sturen modelcontract of een download. Leden die vragen hebben over bepalingen in hun huurcontract kunnen voor persoonlijk advies terecht bij de Huurderslijn, de servicelijn voor leden van de Woonbond.

huurcontract

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen