Meteen naar de content

Persbericht

Ministerie bevestigt dat nieuwbouwkwaliteit al snel huurprijsregulering ontglipt

Huren en geld In antwoorden op Kamervragen erkent het ministerie van BZK waar de Woonbond voor waarschuwt. Nieuwbouwwoningen krijgen onvoldoende huurbescherming in de plannen van minister Hugo de Jonge. De Woonbond is voorstander van de Wet Betaalbare Huur, om zo woekerhuren in de vrije huursector aan banden te leggen. Maar aanscherping blijkt nodig.

Een maand geleden sprak de Woonbond haar zorg uit dat in het wetsvoorstel Betaalbare Huur van minister Hugo de Jonge de huurbescherming voor nieuwbouw onvoldoende geregeld was. In het onderzoek van de Woonbond kwam naar voren dat het energielabel van de woning en de locatie (door de WOZ waarde) zo hoog mee tellen in het woningwaarderingsstelsel dat veel nieuw te bouwen woningen de aangekondigde huurbescherming omzeilen. In combinatie met een te lage reguleringsgrens zorgt dat ervoor dat nieuwbouw snel weer in de vrije sector valt.

‘Als naar de berekening van Woonbond wordt gekeken, moet geconcludeerd worden dat het zou kunnen dat een woning met de genoemde uitgangspunten zou kunnen liberaliseren’ schrijft het ministerie in beantwoording op de vragen. Wel geven ze aan dat het afhangt van de verdere afwerking van de woning ‘achter de voordeur’ en dat de hoogte van de WOZ-waarde er erg toe doet.

De Woonbond heeft in de doorrekeningen echter met vrij gangbare kwaliteit gerekend voor de kwaliteit ‘achter de voordeur’. Dat de hoogte van de WOZ-waarde in het huidige puntenstelsel snel leidt tot hoge huurprijzen en bijdraagt aan woningen die te snel te liberaliseren zijn is juist onderdeel van de kritiek van de bond en reden om het wetsvoorstel te verbeteren.

Nieuwbouw onbetaalbaar zonder scherpere regulering

Dat sommige beleggers moord en brand schreeuwen over instortende nieuwbouw door regulering is dan ook onterecht. De regulering doet vooralsnog amper iets aan de huurprijzen van nieuwbouw. De bond geeft aan dat scherpere regulering nodig is om te zorgen dat nieuwbouw niet alsnog onbetaalbaar is voor huurders, en beleggers die betaalbaar aanbod willen realiseren niet uit de markt worden geprezen door beleggers die woekerprijzen willen rekenen en daarom lobbyen voor zwakke huurprijsbescherming.

De bond adviseert een lagere waardering van de zuinige labels, een inperking van de waardering van de WOZ-waarde en een hogere grens tot waar er een maximale huurprijs geldt.

We roepen we de Tweede Kamer op om het wetsvoorstel aan te scherpen en huurders beter te beschermen.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond

Binnenkort rapportage Meldpunt Woekerhuur

Vorige maand opende de Woonbond een meldpunt woekerhuren. Honderden huurders hebben hier melding gedaan van onbetaalbare huurprijzen van woningen die dat gezien de kwaliteit helemaal niet waard zijn. De Woonbond komt binnenkort met een rapportage naar aanleiding van het meldpunt.

Kamerleden moeten bij behandeling van de wet goed op het netvlies hebben wat deze torenhoge prijzen betekenen voor huurders.

Zeno Winkels

Huurders kunnen een melding doen via de website van de Woonbond

Contact

Exclusief voor journalisten

Mathijs Ten Broeke

Persvoorlichter