Meteen naar de content

Persbericht

Nieuwbouw ontglipt huurprijsbescherming in plannen De Jonge

Politiek en beleid Aanscherping van de Wet Betaalbare Huur is noodzakelijk om huurders in nieuwbouwwoningen te beschermen tegen hoge prijzen.

Onder de huurreguleringsplannen van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vallen nieuwbouwwoningen al snel weer in de vrije sector te verhuren. Dit blijkt uit doorrekeningen over de werking van de ‘Wet Betaalbare huur’ die de Woonbond vrijdag openbaar maakte.

Doordat elementen als de WOZ-waarde en het energielabel zo hoog worden gewaardeerd in de puntentelling (het Woningwaarderingsstelsel), vallen woningen van nieuwbouwkwaliteit al snel weer boven de grens tot waar een maximale huurprijs moet gaan gelden. Daarmee mogen verhuurders van deze woningen vragen wat ze willen.

Dure mini-middenhuur

Om beleggers tegemoet te komen had De Jonge zijn wetsvoorstel aangepast met een opslag op de prijs voor middenhuur-nieuwbouw van maar liefst 10% bovenop de maximale huurprijs. In de praktijk zal dat dus niet vaak nodig zijn. Woningen met nieuwbouwkwaliteit vanaf 55 vierkante meter zijn al snel in de vrije sector te verhuren, waar geen maximale huurprijs geldt. Alleen kleinere zullen nog in de middenhuur vallen. En door de nieuwbouwopslag zullen dit kleine, dure woningen zijn. Een huurprijs van € 1.200,- in de maand voor 40m2 is dan legaal.

“Voor deze middenhuurhokjes gaan huurders straks dus drie keer langs de kassa. Nieuwbouwkwaliteit heeft een goed label, wat je terugziet in een hoge WOZ-waarde. Beide worden gewaardeerd in de maximale huurprijs. Daar mag dan nog eens tien procent bovenop gegooid worden.”

Woonbonddirecteur Zeno Winkels

Plannen verdienen aanscherping

De Woonbond is voor de huurregulering, maar vindt dat de WOZ-waarde en zuinigere labels te hoog worden gewaardeerd. Dat leidt tot te hoge huurprijzen in de gereguleerde sector en woningen die te makkelijk weer in de vrije sector vallen. Om dat laatste te voorkomen zou de grens tot waar woningen gereguleerd zijn ook fors omhoog moeten. Bij aankondiging van de plannen zei minister De Jonge te kiezen voor regulering ergens tussen de 186  en 235 punten. Met 186 koos hij dus voor een weinig ambitieuze grens. De bond wijst erop dat de minister met een stapeling van afzwakkingen wel erg aan de wensen van beleggers toe is gekomen.

Te groot deel van inkomen naar woonlasten 

Zo werd ook de rem op de jaarlijkse huurverhoging onder druk van de vastgoedlobby verwaterd. Hierdoor zijn huurders in de gereguleerde middenhuur een steeds groter deel van inkomen kwijt aan wonen. De Woonbond vindt dat de huuraanpassing onder de gemiddelde CAO-loonstijging moet liggen, zodat de te hoge woonquotes worden gerepareerd. Veel jonge huurders zijn nu de helft van hun inkomen kwijt aan wonen. 

“Er is te veel met punten gestrooid. De maximale huurprijs loop te snel op. De richting van de plannen is goed, maar er zijn grotere stappen nodig. De Tweede Kamer heeft nu de kans om de huurbescherming beter te regelen.”

Zeno Winkels

Meldpunt Woekerhuur: Huurders in de knel

Dat dat hard nodig is blijkt ook uit het Meldpunt Woekerhuur van de Woonbond. Hier komen veel verhalen binnen van huurders die knel zitten door te hoge prijzen voor woningen die dat niet waard zijn. Winkels: “Jonge huurders die melden dat ze de helft van hun inkomen kwijt zijn aan een kippenhok. Senioren die nergens anders heen komen en zien dat elk jaar een groter deel van het inkomen op gaat aan de huur. Deze wet moet hier iets tegen doen.”

Hoe werkt het puntenstelsel en wat gaat er veranderen?

  • Woningen krijgen punten op basis van de kwaliteit (waaronder energielabel, WOZ-waarde en aantal vierkante meters) van de woning. Het totaal aan punten leidt tot een maximale huurprijs. Meer mag een verhuurder gezien de kwaliteit niet vragen. Tot een bepaalde grens. Boven die grens zijn huurprijzen geliberaliseerd en mogen verhuurders vragen wat ze willen. Die grens ligt nu op 148 punten (€ 879,-).
  • Minister De Jonge wil deze grens verleggen naar 186 punten (circa € 1.100,-).
  • In de nieuwe wet krijgen zuinigere labels meer punten dan nu. Onzuinige labels (vanaf label E) krijgen minpunten.
  • De WOZ-waarde kan meer punten en hogere huurprijzen opleveren dan in het huidige puntenstelsel. De nu geldende CAP wordt verlegd van 148 naar 186 punten en de werking wordt minder groot.

Contact

Exclusief voor journalisten

Mathijs Ten Broeke

Persvoorlichter

Brief aan Tweede Kamer – Wet Betaalbare Huur

Brief Download