Wat zijn mijn rechten bij renovatie?

Wat zijn mijn rechten?

Wat zijn je rechten bij een renovatie? Wanneer heb je recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding? En heb je nog recht op andere zaken?

Instemmingsrecht en de 70% regeling

Je belangrijkste recht bij een renovatie is je instemmingsrecht. Als de verhuurder je complex wil renoveren, moet hij daarvoor het akkoord krijgen van 70% of meer van de huurders. Je kunt dus ja of nee zeggen. Ga je niet akkoord met de renovatie, maar minstens 70% van je medehuurders wel, dan kun je naar de rechter stappen. Die toetst dan of de renovatie in jouw persoonlijke situatie redelijk is. 

Wel een verhuiskostenvergoeding

Welke rechten je verder hebt bij renovatie, hangt deels af van de situatie. Is de renovatie zo ingrijpend dat je tijdelijk moet verhuizen, dan heb je in beginsel een wettelijk recht op een verhuiskostenvergoeding. Als je tijdelijk verhuist naar een ‘wisselwoning’ en na de renovatie weer terugkeert in je woning, heb je volgens de wet toch maar recht op één verhuiskostenvergoeding. Terwijl je feitelijk dus twee keer verhuist.

Geen verhuiskostenvergoeding

Je hebt geen recht op een verhuiskostenvergoeding als je slechts gedurende een korte tijd (een vuistregel is korter dan 28 dagen) naar een volledig gemeubileerde wisselwoning of logeerwoning verhuist, waarbij je huisraad afgedekt in de woning blijft staan. Je krijgt ook geen verhuiskostenvergoeding als de renovatie in ‘bewoonde staat’ plaatsvindt, als je dus tijdens de werkzaamheden in de woning kunt blijven wonen. Dit is ook de reden waarom sommige verhuurders al snel vinden dat dit best mogelijk is. Keer je na de renovatie niet terug in je oude woning omdat je huurovereenkomst is beëindigd, dan gelden dezelfde rechten als bij sloop. Lees dan:  Rechten bij huuropzegging wegens sloop of renovatie.

Vergoedingen ‘in natura’

De verhuurder kan aanbieden om de verhuizing voor je te regelen of je gerenoveerde woning opnieuw te schilderen en stofferen. Deze vergoedingen ‘in natura’ komen dan gedeeltelijk of volledig in de plaats van de verhuiskostenvergoeding. Je hoeft zo’n aanbod niet te accepteren. Als je de voorkeur geeft aan het geld, is de verhuurder verplicht je minimaal de wettelijke verhuiskostenvergoeding te verstrekken.

Vergoeding voor de overlast?

Er is geen wettelijk recht op een (minimum)vergoeding bij een renovatie in bewoonde staat, als compensatie voor met name de overlast. Het ligt wel voor de hand dat huurders die krijgen. De verhuurder moet immers ook tijdens een renovatie het ‘ongestoorde woongenot’ blijven garanderen. En hij moet natuurlijk eventuele schade aan je eigendommen vergoeden. Veel woningcorporaties hanteren hier protocollen voor. Daarin staat dan bijvoorbeeld dat huurders bij deze ingreep of dit aantal dagen werk deze vergoeding krijgen. Soms zijn er ook extra vergoedingen als gemaakte afspraken niet worden nagekomen, bijvoorbeeld als er meer dagen werd gewerkt dan overeengekomen.

Extra rechten door goed te onderhandelen

Voor een vergoeding voor overlast, of andere extra rechten, moeten huurders bij een renovatie onderhandelen. Als ze dat goed doen, kunnen ze er best veel uitslepen. Daarom is het ook zo belangrijk dat huurders zich al vroeg in een renovatieproject verenigen in een bewonerscommissie. Zo verwerven ze een sterkere positie aan de onderhandelingstafel en kunnen ze meepraten over de voorwaarden waaronder de renovatie plaatsvindt.

Sociaal plan

Is je verhuurder een woningcorporatie, dan moet deze bij een renovatie altijd een Sociaal statuut of Sociaal plan hanteren. Daarin staat waarop de huurders (extra) recht hebben. 

renovatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen