De verhuiskostenvergoeding

Verhuizen

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding? Zo ja, hoe hoog is de vergoeding?

Ja, dat heb je. Als je gedwongen moet verhuizen omdat je woning wordt gesloopt (of gerenoveerd), heb je een wettelijk recht op een verhuiskostenvergoeding. Het maakt niet uit of je huurt van een woningcorporatie of een commerciële verhuurder. Beide moeten volgens de wet bij sloop een vergoeding verstrekken.

Minimumbedrag elk jaar aangepast

Het minimumbedrag voor de verhuiskostenvergoeding bedraagt € 6.334 (prijspeil maart 2021). Hier heb je dus altijd recht op. Het bedrag wordt elk jaar op 1 maart aangepast aan de inflatie.

Omzetten in hulp ‘in natura’

De verhuurder kan ook aanbieden om de verhuizing voor je te regelen of je nieuwe woning te schilderen en stofferen. Deze vergoedingen ‘in natura’ komen dan gedeeltelijk of volledig in de plaats van de verhuiskostenvergoeding. Je hoeft zo’n aanbod niet te accepteren. Als je de voorkeur geeft aan het geld, is de verhuurder verplicht je minimaal de wettelijke verhuiskostenvergoeding te verstrekken.

Verplicht Sociaal statuut

Een woningcorporatie hanteert voor sloopprojecten een verplicht Sociaal statuut (of Sociaal plan). Het zou goed zijn om dit algemene statuut voor elk concreet project verder uit te werken in een Sociaal plan, maar een corporatie is dat niet verplicht. Ze kan bij elk project ook hetzelfde algemene Sociaal statuut gebruiken. 

Rechten en afspraken

In het Sociaal statuut staan de rechten van de huurders. De wettelijke verhuiskostenvergoeding is er daar een van. Maar er kunnen ook meer rechten worden afgesproken, over bijvoorbeeld huurgewenning in de nieuwe woning of hulp bij de verhuizing. De rechten die in het Sociaal statuut zijn opgenomen, gelden voor alle huurders die bij de sloop zijn betrokken. Je kunt het Sociaal statuut opvragen bij de huurdersorganisatie, bewonerscommissie of woningcorporatie.

Lees meer over een Sociaal plan bij sloop. Een commerciële verhuurder is overigens niet wettelijk verplicht om een Sociaal statuut of Sociaal plan op te stellen. 

sloop

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen