Meteen naar de content

Rechten bij renovatie

Goed en veilig wonen Wat zijn je rechten bij een renovatie? Wanneer heb je recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding? En heb je nog recht op andere zaken?

Je belangrijkste recht bij een renovatie is je instemmingsrecht. Als de verhuurder je complex wil renoveren, moet hij daarvoor het akkoord krijgen van 70% of meer van de huurders. Je kunt dus ja of nee zeggen. Ga je niet akkoord met de renovatie, maar minstens 70% van je medehuurders wel, dan kun je naar de rechter stappen. Die toetst dan of de renovatie in jouw persoonlijke situatie redelijk is.

70 procent-regeling
70 procent-regeling

70 procent-regeling

Welke rechten je verder hebt bij renovatie, hangt deels af van de situatie.

Als je tijdelijk moet verhuizen

Is de renovatie zo ingrijpend dat je tijdelijk moet verhuizen, dan heb je in beginsel een wettelijk recht op een verhuiskostenvergoeding.

Verhuiskostenvergoeding
Verhuiskostenvergoeding

Verhuiskostenvergoeding

Niet bij kort verblijf in logeerwoning

Je hebt géén recht op verhuiskostenvergoeding als je maar voor korte tijd (een vuistregel is korter dan 28 dagen) naar een volledig gemeubileerde wisselwoning of logeerwoning verhuist, waarbij je huisraad afgedekt in de woning blijft staan.

Twee keer verhuizen, één keer vergoeding

Als je tijdelijk verhuist naar een ‘wisselwoning’ en na de renovatie weer terugkeert in je woning, heb je volgens de wet toch maar recht op één verhuiskostenvergoeding. Terwijl je feitelijk dus twee keer verhuist.

Als je in de woning blijft

Je krijgt géén verhuiskostenvergoeding als de renovatie in ‘bewoonde staat’ plaatsvindt, als je dus tijdens de werkzaamheden in de woning kunt blijven wonen. Dit is ook de reden waarom sommige verhuurders al snel vinden dat dit best mogelijk is. Keer je na de renovatie niet terug in je oude woning omdat je huurovereenkomst is beëindigd? Dan gelden dezelfde rechten als bij sloop.

Recht op vergoeding voor overlast?

Bij een renovatie in bewoonde staat is er geen wettelijk recht op een (minimum)vergoeding voor overlast. Maar het ligt wel voor de hand dat huurders die krijgen. Veel woningcorporaties hebben hier protocollen voor. Daar staat dan bijvoorbeeld in dat huurders bij x ingreep of x aantal dagen werk x vergoeding krijgen. Soms zijn er ook extra vergoedingen als gemaakte afspraken niet worden nagekomen, bijvoorbeeld als er meer dagen werd gewerkt dan overeengekomen.

Extra rechten door goed te onderhandelen

Voor een vergoeding voor overlast, of andere extra rechten, moeten huurders bij een renovatie onderhandelen. Als ze dat goed doen, kunnen ze er best veel uitslepen. Daarom is het ook zo belangrijk dat huurders zich al vroeg in een renovatieproject verenigen in een bewonerscommissie. Zo verwerven ze een sterkere positie aan de onderhandelingstafel en kunnen ze meepraten over de voorwaarden waaronder de renovatie plaatsvindt.

Is je verhuurder een woningcorporatie, dan moet deze bij een renovatie altijd een sociaal statuut of sociaal plan hanteren. Daarin staat waarop de huurders (extra) recht hebben.

Sociaal plan bij sloop
Sociaal plan bij sloop

Sociaal plan bij sloop