Meteen naar de content

Minder huurbescherming

Woning zoeken Het Burgerlijk Wetboek geeft huurders bescherming tegen onterechte huuropzegging door de verhuurder en tegen te hoge huurprijzen en servicekosten. Helaas maakte de overheid daar veel uitzonderingen op mogelijk, die de rechtspositie van huurders hebben verzwakt.

Het huurrecht is geregeld in Burgerlijk Wetboek 7 (artikel 201 tot en met 282). Deze wetsartikelen over huur(prijs)bescherming zijn grotendeels van ‘dwingend recht’. Dat betekent dat er niet van afgeweken mag worden, ook niet in een huurcontract. Afwijkende bepalingen zijn dan niet geldig. De huurder met een reguliere huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft volledige huurbescherming. Voor tijdelijke huurders geldt (een deel van) de huurbescherming niet.

Tijdelijke contracten

De wet kent een aantal uitzonderingen op het huurrecht die de huur(prijs)bescherming van het huurcontract voor onbepaalde tijd deels uitschakelen. Hierdoor zijn verschillende vormen van tijdelijke verhuur met beperkte huurbescherming mogelijk. In de praktijk komen voor:

De Tweede Kamer wil de tijdelijke contracten die in juli 2016 zijn ingevoerd weer afschaffen.