Meteen naar de content

Tijdelijk contract woning

Woning zoeken Sinds 1 juli 2016 mogen verhuurders tijdelijke contracten aanbieden, met een maximale duur van twee jaar. Commerciële verhuurders zijn geheel vrij om woningen tijdelijk -in plaats van met een vast contract- te verhuren.

Update: op 16 mei 2023 stemde de Tweede Kamer in met de initiatiefwet van Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) om het vaste contract weer de norm te maken.

Wanneer mag het?

Voor commerciële verhuurders gelden geen beperkingen. Zij mogen bij alle verhuringen van zelfstandige woonruimte een tijdelijk contract aanbieden. Een regeling van het ministerie stelt alleen beperkingen aan woningcorporaties. Zij mogen sociale huurwoningen alleen tijdelijk verhuren aan huurders die:

  • tijdelijk in een andere plaats werken/studeren;
  • hun woning tijdelijk moeten verlaten vanwege renovatie of sloop;
  • noodopvang krijgen;
  • een tweede- of laatste-kanshuurovereenkomst hebben;
  • tijdelijk huren in combinatie met woonbegeleiding.

Hoe lang duurt het?

In het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een paar maanden zijn, maar ook één of twee jaar. Het maximum is twee jaar. De huurder behoudt bij het aangaan van het tijdelijk contract de inschrijfduur als woningzoekende. Dit moet voorkomen dat mensen die een tijdelijk contract accepteren hun opgebouwde inschrijfduur verliezen.

Wat moet er in het contract staan?

In de overeenkomst moet de periode van verhuur staan en de einddatum van het contract.

Wanneer eindigt het contract?

Het tijdelijk contract eindigt van rechtswege wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken. De huurder kan het tijdelijk contract tussentijds opzeggen, de verhuurder niet. De minimale opzegtermijn voor de huurder is een maand.

  • Vóór het verstrijken van de afgesproken periode moet de verhuurder de huurder schriftelijk informeren over het tijdstip van het einde van het contract. Dat moet niet eerder dan 3 maanden, maar uiterlijk 1 maand van tevoren. Als de verhuurder dit nalaat, ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.
  • Na afloop van de verhuurperiode kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden. Dat mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, maar wel een contract voor onbepaalde tijd.
  • Ook kan het contract met goedvinden van de verhuurder worden voortgezet, dus zonder dat er een nieuw contract wordt opgesteld. Ook dan is er een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De huurder krijgt daarmee volledige huurbescherming.

Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat de verhuurder dat in de gaten heeft, gaat het tijdelijk contract ongemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd. Van belang is dat je de huur blijft betalen en de verhuurder deze betalingen accepteert.

Geldt er huurprijsbescherming?

Bij het tijdelijk huurcontract geldt reguliere huurprijsbescherming. Het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) bepaalt de maximale huurprijs. De huurder kan de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. In de praktijk schrikken tijdelijke huurders daar vaak voor terug. Klagen over de huurprijs en een zaak bij de Huurcommissie verkleinen de kans op een aansluitend huurcontract voor onbepaalde tijd. Daarom is het voor huurders van een tijdelijk contract mogelijk tot uiterlijk zes maanden na afloop van het tijdelijk contract de huurprijs alsnog te laten toetsen door de Huurcommissie.