Kan de verhuurder zomaar mijn borg aanspreken?

Ik huur ruim vier jaar van een particuliere verhuurder. Over drie maanden verhuis ik naar een goedkopere huurwoning. Bij aanvang van de huur heb ik een borg betaald van twee maanden huur, oftewel € 1.600. Nu ik verhuis zijn er een aantal gebreken. Er zit schimmel op de binnenmuren, de inbouwkoelkast en vriezer van ongeveer 20 jaar oud functioneren niet optimaal, evenmin als de even oude ingebouwde keramische kookplaten. Beide problemen heb ik de verhuurder ook gemeld. Zijn dit zaken die hij op mij kan verhalen en waarvoor hij mijn borg kan aanspreken?

verhuisdozen

Antwoord

Nee. De waarborgsom is bedoeld voor het verrekenen van eventuele huurachterstand die u zou hebben of om andere betalingsverplichtingen die u niet zou zijn nagekomen alsnog te kunnen incasseren.Verder mag de verhuurder de waarborgsom aanspreken als u (herstel)werkzaamheden die bij verhuizing wettelijk voor uw rekening komen niet zou hebben uitgevoerd, ondanks dat de verhuurder die in het (voor)inspectierapport van u heeft verlangd en hij u een redelijke termijn heeft gegeven om die werkzaamheden zelf uit te voeren.

Verhuurder aansprakelijk

De door u genoemde problemen, zoals schimmel op de muren en wegens ouderdom niet optimaal functionerende inbouwapparatuur, zijn gebreken waarvan het herstel wettelijk niet voor uw rekening komt. Dit behoort, inclusief de ermee gemoeide kosten, tot de verantwoordelijkheden van de verhuurder. De werkzaamheden betreffen namelijk niet het verrichten van ‘kleine herstellingen’ die wettelijk voor rekening van de huurder zijn. Ook gaat het niet om gebreken die door uw toedoen zijn ontstaan. En dan, zoals gezegd, is de verhuurder aansprakelijk.

Herstelkosten niet inhouden op waarborgsom

De verhuurder mag de herstelkosten voor het oplossen van het schimmelprobleem en het repareren of vernieuwen van de versleten inbouwapparatuur dus niet inhouden op uw waarborgsom, ook niet als hij in het (voor)inspectierapport zou hebben opgenomen dat u deze werkzaamheden dient uit te voeren. Houdt hij u borg toch (gedeeltelijk) in, dat dient u daartegen schriftelijk bezwaar te maken en (het resterende deel van) uw waarborgsom alsnog op te eisen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum26 april 2012
commerciële verhuur
huuropzegging
waarborgsom

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen