Kom ik in aanmerking voor de energietoeslag?

Ik heb gehoord dat het mogelijk is om een energietoeslag (€1.300) aan te vragen bij de gemeente. Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? En moet ik dit zelf aanvragen?

Vrouw leest bezorgd haar energierekening
Mensen maken zich grote zorgen over hun energierekening. 

Antwoord

In 2023 hebben huishoudens met een laag inkomen - net als in 2022 - recht op een energietoeslag van €1.300. Waarschijnlijk kan de energietoeslag voor 2023 vanaf juni worden aangevraagd. Sommige gemeenten hebben mensen die in 2022 energietoeslag ontvingen, in december 2022 al €500 uitgekeerd voor de eerste periode van 2023. 

Of je in aanmerking komt voor de energietoeslag van 2023 is afhankelijk van je inkomen. De regeling is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening. De precieze inkomensgrenzen kunnen verschillen per gemeente.

Bijstand

Krijg je een uitkering van je gemeente? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de gemeente je inkomen en zal de gemeente de energietoeslag automatisch overmaken. Het is natuurlijk wel verstandig in de gaten te houden of dit bij jou ook gebeurt.

Zelf aanvragen

Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of gepensioneerde met AOW (en een klein aanvullend pensioen).  Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente. Dit kan waarschijnlijk vanaf juni 2023.

Richtlijn: tot 120% van het minimum

Gemeenten bepalen of je in aanmerking komt voor energietoeslag. Wel geeft de landelijke overheid een richtlijn . De richtlijn is dat mensen met een inkomen tot 120% van het 'sociaal minimum inkomen' in aanmerking komen voor de energietoeslag. Het sociaal minimum inkomen is het bedrag dat iemand volgens de overheid minimaal nodig heeft om van te leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor jou is, hangt af van je leeftijd en leefsituatie.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Het is afhankelijk van je leeftijd, je leefsituatie en je inkomen of je energietoeslag kun aanvragen. In 2022 golden de onderstaande inkomens:

Netto maandinkomen (inclusief vakantietoeslag) per leefsituatie
Leefsituatie Netto maandinkomen
Alleenstaand, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Alleenstaande ouder, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.310,05
Gehuwd of samenwonend, 21 jaar tot pensioenleeftijd € 1.871,50
Alleenstaand en gepensioneerd € 1.455,67
Gehuwd of samenwonend en gepensioneerd € 1.971,05

Let op! Ben je jonger dan 21 jaar? Of is je inkomen iets hoger dan de richtlijn? Dan is het verstandig om te kijken of je bij je gemeente toch een aanvraag kunt doen.

Om welk bedrag gaat het?

De overheid heeft een richtbedrag van €1.300 afgesproken. Maar het precieze bedrag kan per gemeente verschillen. Bovendien kan het ook zo zijn dat je eerst een deel krijgt.

Energietoeslag is belastingvrij

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld je huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Controleer hoe het zit bij jouw gemeente

De gemeente heeft dus veel vrijheid in de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

  • welke doelgroepen precies de energietoeslag krijgen
  • de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
  • óf vermogen meetelt bij het in aanmerking komen en zo ja op welke manier;
  • de hoogte van de toeslag.

Om precies te weten hoe de energietoeslag in jouw gemeente werkt, kun je dus het best de website van de gemeente raadplegen via Datgeldtvoormij.nl. Of neem contact op met je gemeente.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum11 januari 2023
armoede
betaalbaarheid
energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen